โคลเวอร์ เพาเวอร์ ฉลุย คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน 3 โครงการรวด

25 ก.ย. 2564 เวลา 12:52 น. 1.3k

โคลเวอร์ เพาเวอร์ คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน 3 โครงการ กำลังผลิตรวมกว่า 19.8 เมกะวัตต์ ขณะที่ กกพ. ประกาศรายชื่อ 43 บริษัทผ่านคัดเลือก

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้ให้บริการต้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กันยายน 2564

 

โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 19.8 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

 

1. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนาแก้ว จ.ลำปาง กำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์

 

2. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเนินปอ จ.พิจิตร กำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์

 

3. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนากอก จ.หนองบัวลำภู กำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์

โคลเวอร์ เพาเวอร์ ฉลุย คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน  3 โครงการรวด

โดยมีกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568

 

"ด้วยประสบการณ์การประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในรอบพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ บริษัทจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการกำหนดราคายื่นประมูลที่มั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้ และยังคงได้รับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงบริษัทมีศักยภาพและความพร้อมในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร

 

ถือว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนรวมถึงด้านเชื้อเพลิง ที่สำคัญยังมีเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ โดย CV ได้เข้ารวมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลและคว้างานโรงไฟฟ้าได้ 3 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 19.8 เมกะวัตต์"

 

ด้านนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย)

โคลเวอร์ เพาเวอร์ ฉลุย คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน  3 โครงการรวด

แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลจำนวน 16 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 75.00 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 2.7972 บาทต่อหน่วย) และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม 27 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 74.50 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.5717 บาทต่อหน่วย) ตามกรอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดเป้าหมายจากเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจะต้องยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 7 วันและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือภายในวันที่ 21 มกราคม 2568

 

อย่างไรก็ตามหากผู้เสนอราคารายใดมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการพิจารณาด้านราคาสามารถติดต่อสำนักงาน กกพ. ได้ที่ 0-2207-3599 ต่อ 855 ในวันทำการ เวลา 09.30 – 15.30 น.

 

“สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการจัดสัมมนาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนาโครงการตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การจัดเตรียมเอกสาร COP การจัดรับฟังความเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ การขอรับใบอนุญาตและการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างราบรื่น

 

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ประสบความสำเร็จและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับความเข้าใจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าชุมชนในระยะต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

 

โคลเวอร์ เพาเวอร์ ฉลุย คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน  3 โครงการรวด โคลเวอร์ เพาเวอร์ ฉลุย คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน  3 โครงการรวด โคลเวอร์ เพาเวอร์ ฉลุย คว้างานโรงไฟฟ้าชุมชน  3 โครงการรวด

แท็กที่เกี่ยวข้อง