คพ. จ่อเอาผิดผู้ปลอมเอกสาร เรื่องแจงสถานะ บริษัทรับจ้างกำจัดของเสีย

25 ก.ย. 2564 เวลา 10:32 น. 115

กรมควบคุมมลพิษ จะใช้กฎหมายสูงสุดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสาร เรื่องแจงสถานะ บริษัทรับจ้างกำจัดของเสีย

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายเถลิงศักดิ์เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปิดเผยว่า ตามที่ มีหนังสือถึงโรงงานต่างๆ เรื่องแจ้งสถานะของบริษัทรับจ้างกำจัดของเสีย เพื่อให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกับบริษัทที่รับจ้างกำจัดของเสียดังกล่าว ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้กรมควบคุมมลพิษใช้เป็นหลักฐานสำหรับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น
 

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ ขอชี้แจงว่า หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม และไม่ได้ออกจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะใช้กฎหมายสูงสุดดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารราชการฉบับดังกล่าวต่อไป

คพ. จ่อเอาผิดผู้ปลอมเอกสาร เรื่องแจงสถานะ  บริษัทรับจ้างกำจัดของเสีย

แท็กที่เกี่ยวข้อง