สร้างศูนย์ตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน หนุนขนส่งสินค้าทางเรือ

12 ก.ย. 2564 เวลา 9:22 น. 96

“เจ้าท่า” ลุยสร้างศูนย์ตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน เฟส 3 กว่า 852 ล้าน รองรับขนส่งสินค้า หนุนท่องเที่ยวคาดเปิดให้บริการภายในเดือนนี้

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หรือ จท. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 64  กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง วงเงิน 852 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และอันดามัน(Vessel Traffic Control and Maritime Security Center :VTS ) ระยะที่ 3   เบื้องต้นแบ่งเป็นการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง วงเงิน 455 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทะเลอาณาเขตตั้งแต่ สงขลา ,ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช ปัตตานี, นราธิวาส ,จันทบุรี ,ตราด และ พัทยา   โดยจัดสร้างศูนย์ควบคุม จำนวน 1 ศูนย์   สถานีลูกข่าย 12 สถานี และสถานีรีพีทเตอร์ 13แห่ง   และ2.ฝั่งอันดามัน  วงเงิน 397 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทะเลอาณาเขตตั้งแต่   ภูเก็ต, กระบี่ ,พังงา ,ระนอง ,ตรัง และสตูล โดยจัดสร้างศูนย์ควบคุม จำนวน 1 ศูนย์   สถานีลูกข่าย 11 สถานี และสถานีรีพีทเตอร์ 10 แห่ง  

 ขณะเดียวกันการก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจร และระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง  เฟส 3 จะแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการได้ ภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้  ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยการเดินเรือเดินทะเลระหว่างประเทศและเรืออื่นๆ ในเส้นทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และอันดามันในน่านน้ำไทย  ทั้งเรือท่องเที่ยว และเรือขนส่งสินค้า  เพราะกรมเจ้าท่าจะมองเห็นเรือทุกลำในน่านน้ำไทย สามารถติดตามเรือและติดต่อสื่อสารได้  หากเรือเกิดประสบภัย รวมทั้งใช้เป็นระบบเฝ้าระวังตรวจจับ เรือขนถ่ายสินค้าอันตราย และเรือที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำไทยได้อีกด้วย

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยยกระดับความการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ  รวมทั้งยังเป็นกลไกลในการป้องกันและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือได้ดีอีกด้วย  เพราะศูนย์ตรวจการณ์ชายฝั่งสามารถติดต่อสื่อสารแจ้งเตือนไปยังเรือทุกลำในน่านน้ำได้ ทั้งในส่วน ของการให้สามารถให้คำแนะนำ ข่าวจราจร และอันตรายในการเดินเรือ  และหากเกิดอุบัติเหตุจะสามารถช่วยเหลือเรือและผู้โดยสารที่ประสบภัยในทะเลได้ทันท่วงทีลดการสูญเสียได้มาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง