เคาะแล้ว “ประกันราคาอ้อย” ปีการผลิต 2565/66 ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตัน

04 ก.ย. 2564 | 12:36 น.

ใครสนใจปลูกอ้อย ฟังทางนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย แจ้งประกันราคาอ้อย ปีการผลิต 2565/66 ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตัน และสูงถึง 1,100 บาทต่อตัน เมื่อราคาจากปัจจัยตลาดโลกปี 65 ดันราคาพุ่งต่อเนื่อง

เฟซบุ๊ก โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย โพสต์แจ้งประกาศ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย,สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย,สมาคมอุตสาหกรรมการค้าน้ำตาล)  ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ให้กับสมาคมชาวไร่อ้อยและพี่น้องชาวไร่อ้อย เป็นการ "ประกันราคาอ้อย" ที่ทำอย่างต่อเนื่องจาก ปีการผลิต 2564/65 ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตัน เนื่องสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปี 2565 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

 

สาเหตุจากความต้องการน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วนน้ำตาลจากผู้ส่งออกรายใหญ่ บราซิล ไทย ออสเตรเลีย โดยรวมจะมีแนวโน้มคงที่หรืออาจลดลง ซึ่งการการประกันราคา ปีการผลิต 2564/65 และ 2565/66 เป็นอัตราขั้นต่ำ ราคาจริงสูงกว่า 1,000 และสูงถึง 1,100 บาทต่อตัน 

 

เมื่อราคาน้ำตาลสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำตาลลดลง ก็ทำให้พี่น้องชาวไร่ มั่นใจได้ว่า ค่าอ้อยจะไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อตัน สำหรับค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ปีการผลิต 2563/64 (ปีที่ผ่านมา) ปิดรอบคำนวณวันที่ 30 กันยายน 2564 คาดว่าจะเกิน 1,000 บาทต่อตัน และอาจมีบางเขตได้ถึง 1,100 บาทต่อตัน โดยยังไม่รวมค่าความหวานส่วนเกิน 10 ซีซีเอส อีก 6% ต่อ 1 ซีซีเอส

 

การรับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ปีการผลิต 2563/64 เป็นสิทธิของชาวไร่อ้อย โดยจะมีราชกิจจานุเบกษา แจ้งอย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติ ทาง สอน. จะมีหนังสือแจ้งให้โรงงานน้ำตาล จ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2564

หนังสือประกาศแจ้ง 3 สมาคม น้ำตาล