พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"

01 ส.ค. 2564 เวลา 8:38 น.347

 "นครปฐม-สมุทรสาคร"นำ กลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก เขตศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สำรวจพบประชาชนมีภาวะเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้า มีภาวะหมดไฟ แนะประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่คอยติดตามให้คำปรึกษา เร่งสร้างวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี  ซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตใน  8  จังหวัดภาคกลางตะวันตก  ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  นครปฐม  กาญจนบุรี  และสุพรรณบุรี ได้ประเมินสุขภาพจิตแบบ  ACTIVE  SCREENING  ด้วยโปรแกรม  MENTAL HEALTH CHECK  IN  โดยใช้วิธีสแกน  QR-CODE  หรือ  LINK จากกรณีปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่  16 ก.ค. 2564  จากจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด  26,567  ราย 
    

ผลสำรวจพบว่า จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม  2  จังหวัด  ใน  8  จังหวัดของเขตศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ฯ   คือ  นครปฐมและสมุทรสาคร  ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตสูงมากที่สุด  โดยจังหวัดนครปฐมมีปัญหาเสี่ยงซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 17.2   มีปัญหาความเครียดสูงถึงร้อยละ  13.59    มีปัญหาเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ  10.6  มีปัญหาภาวะหมดไฟสูงถึงร้อยละ  10.38  
    

ส่วนจังหวัดที่มีปัญหารองลงมาคือ สมุทรสาคร  มีปัญหาเสี่ยงซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ  13.32  มีปัญหาความเครียดสูงถึงร้อยละ  11.68  มีปัญหาเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ  6.93  มีปัญหาภาวะหมดไฟสูงถึงร้อยละ  3.95   
   พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"  

นอกจากนั้นข้อมูลของ  8  จังหวัดในเขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5   ณ  วันที่  16 ก.ค. 2564  เช่นกัน  ได้มีการแจ้งถึงจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด  45,488 คน  และมีตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งมด  266  ราย  จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดคือ  1.จังหวัดสมุทรสาคร  16,767  คน  2.จังหวัดเพชรบุรี  9,992  คน  3.จังหวัดนครปฐม  8,081  คน  4.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  3,765  คน  5.จังหวัดราชบุรี  2,866  คน  6.จังหวัดสุพรรณบุรี  1,700  คน  7.จังหวัดกาญจนบุรี  1,271  คน  8.จังหวัดสมุทรสงคราม  1,046  คน   
    

ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเรียงตามลำดับคือ  1.จังหวัดนครปฐม  86  ราย  2.จังหวัดสมุทรสาคร  59  ราย  3.จังหวัดราชบุรี  34  ราย  4.จังหวัดเพชรบุรี  27  ราย  5.จังหวัดสุพรรณบุรี  23  ราย  6.จังหวัดกาญจนบุรี  16  ราย  7.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  13  ราย  8.จังหวัดสมุทรสงคราม  8  ราย   
    พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"   

  พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"

นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี  ได้เปิดเผยกับ  “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  ทางกรมสุขภาพจิต  โดยทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ฯ  และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีความเป็นห่วงต่อตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่ฯ  ซึ่งมีจำนวนสูงมาก  จึงได้มีแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์วิกฤตินี้  คือ

1.ได้คอยมอนิเตอร์และติดตาม-เฝ้าระวังปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

2.จาการสำรวจพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 8  จังหวัด  มีปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจ  ปัญหาการทำมาหากิน-เลี้ยงชีพ-ปัญหาปากท้อง  ด้านผู้ติดเชื้อก็มีความกังวลเรื่องความเจ็บป่วย  ในครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องรายได้-สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง  และกังวลกับปัญหาการติดเชื้อในครอบครัว

พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"

3.ประชาชนในเขตพื้นที่ 8  จังหวัด  สามารถทำประเมินแบบ  ACTIVE  SCREENING  ด้วยโปรแกรม  MENTAL HEALTH CHECK  IN  โดยใช้วิธีสแกน  QR-CODE  หรือ  LINK เข้าประเมินสุขภาพจิต  แบบทราบผลทันที่  หากผู้ที่พบว่าตัวเองมีความเสี่ยง  หรือมีความเครียดและมีความกังวลสูง  ก็ให้กรอกเบอร์โทรฯ มือถือทิ้งไว้  จากนั้นจะมีทีมสุขภาพจิต โทรฯเข้าไปหา  เพื่อให้คำปรึกษา  ดูแลจิตใจ  (ACTIVE COUSELLING)  และเน้นการเสริมสร้างพลังใจ

4.ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้  เจ้าหน้าที่จะลงทำงานแบบเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้ยาก  จึงต้องเน้นการติดต่อทางโทรศัพท์  โดยเฉพาะการใช้สายด่วนสุขภาพจิต  1323  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานดูแลจิตใจ (ACTIVE COUSELLING)  คอยให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไปทางโทรศัพท์

5.หากพบว่าผู้ป่วยหรือผู้ติดต่อเข้ามาทางสายด่วนรายใดมีความเครียดสูง  ก็จะมีทีมเยียวยาจิตใจ  หรือทีม  MCATT  เข้ามารับมือ  และโทรศัพท์เข้าไปให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหานั้นๆ

พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"

  พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"

6.ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ฯ  ได้ดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนามและสถานกักตัว  เขตสุขภาพที่ 5  ระหว่างวันที่ 21 ก.ค.2564  ที่จังหวัดนครปฐม  ช่วงวันที่ 22-23 ก.ค.64  ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ช่วงวันที่ 27 ก.ค.2564  ที่จังหวัดสมุทรสาคร  และระหว่างวันที่  20-29-30 ก.ค. 2564  ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

7.นอกจากนั้น  ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ฯ  ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัด  ทั้งสื่อวิทยุ-โทรทัศน์-สื่อสิ่งพิมพ์-สื่อออนไลน์  ในการในการเผยแพร่สื่อสารความรู้สุขภาพจิตรูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง  เพื่อสร้างวัคซีนชุมชนในพื้นที่   ได้แก่  สร้างวัคซีนใจ  “อึด-ฮึด-สู้”  สร้างวัคซีนครอบครัว  สร้างวัคซีนใจในชุมชน  และให้ความรู้ในการทำแบบประเมินสุขภาพใจ  ACTIVE  SCREENING  ด้วยโปรแกรม  MENTAL HEALTH CHECK  IN  
นางสาวรัชวัลย์  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ทางกรมสุขภาพจิต ยังต้องการทำมาตรการชุมชนให้เกิดขึ้น  เพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือ-แบ่งปัน  และดูแลกันเองได้  โดยให้ชุมชนมี  4  สร้าง  และ  2  ใช้  คือ  สร้างความปลอดภัย - ความสงบ - ความหวัง - ลดการตีตรา  กับ  2 ใช้ - ใช้สัมพันธภาพของชุมชน -ใช้ศักยภาพของชุมชน
   พิษโควิดทำ"เครียด-เศร้า-หมดไฟ"ศูนย์สุขภาพจิต5เร่งวัคซีนใจ"อึด-ฮึด-สู้"  

แท็กที่เกี่ยวข้อง