"ปตท."-"โออาร์" เล็งติดตั้ง EV Charging Station ในปั๊ม NGV

16 ก.ค. 2564 เวลา 4:46 น. 113

"ปตท."-"โออาร์" เล็งติดตั้ง EV Charging Station ในปั๊ม NGV นำร่องสาขากำแพงเพชร 2 เป็นสถานีต้นแบบ ระบุปีนี้ขยายเพิ่ม 10 แห่งทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.  เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) พัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (Public EV Charging Station) ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) หรือปั๊ม NGV เพื่อตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และร่วมกันกำหนดแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการ EV Charging Station ในสถานีบริการ NGV ในอนาคต โดยมีแผนเปิดให้บริการแห่งแรก ณ สถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 เป็นสถานีต้นแบบ เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปีนี้ และจะขยายพื้นที่การให้บริการ EV Charging Station ภายในสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ โดย ปตท. และ โออาร์มีแผนที่จะขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง