ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังสามารถยกเลิกได้ไหม มีเงื่อนไขยังไง หาคำตอบได้ที่นี่

24 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบมาตรการเยียวยาโควิด โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ว่า ยังสามารถยกเลิกได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร และตรวจสอบอัพเดทโครงการที่นี่

วิธีการยกเลิก 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' เป็นหนึ่งในคำถามที่ฐานเศรษฐกิจได้รับว่า "ทำได้ไหม" ถ้าทำได้ ทำยังไง รวมถึงกรณีที่เปลี่ยนใขไปใช้สิทธิ์เยียวยาโควิดเป็นโครงการ "คนละครึ่งเฟส3

เป็นคำถามที่ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ระบุ อยู่ในหน้าแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่เขียนว่า "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้"

จากนั้นให้เลื่อนไปอ่านที่ ข้อ 1.4 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ระบุอยู่ใน ข้อ (7) และ ข้อ (8) ดังนี้

(7) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก

(8) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก

นอกจากข้อมูลในส่วนของ "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้" แล้ว ยังมีการระบุอยู่ใน "คำถามที่พบบ่อย" ที่มีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คำถาม - กรณีได้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว อยากเปลี่ยนไปรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3 สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ - กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น.

คำถาม - กรณีได้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว แต่ไม่ต้องการรับสิทธิต้องทำอย่างไร

คำตอบ - กรณีได้สิทธิในโครงการแล้ว หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ เพียงไม่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับ E-Voucher ตามที่โครงการกำหนด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ

ล่าสุด วันที่ 19 ต.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาและเพิ่มกำลังซื้อในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ดังนี้ 

ครม.อนุมัติ งบ 3,000 ล้านบาท สำหรับ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แก่ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3จำนวนไม่เกิน 1 ล้านสิทธิ  

โดยปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคำนวณการให้สิทธิสนับสนุน e-Voucher และเพิ่มวงเงินสนับสนุน e-Voucher จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาท  เป็น 10,000 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ดังนี้

  1. สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 คำนวณด้วยวิธีการเดิม
  2. สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564ผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะได้รับสิทธิ ดังนี้ 
  • สำหรับยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของ  ยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน 
  • สำหรับยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001– 80,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ข อ งย อ ด ใ ช้ จ่ า ย จ ริ ง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher เต็มจำนวน 60,000  บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิ ได้รับ e-Voucher จำนวน 7,000 บาท เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จากนั้นวันที่ 24 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยตอนหนึ่งว่า ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม 

ล่าสุด มีจำนวนกว่า 75,000 ราย ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอป พลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ