“GPSC” ตั้งบริษัทย่อยซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ไต้หวัน

16 พ.ย. 2563 เวลา 3:05 น. 415

“GPSC” ตั้งบริษัทย่อยขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ไต้หวัน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “GPSC”  แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GPSC โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100%จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด (GRP1)ดำเนินการในการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 90% จากบริษัท ShengYang Energy Co., Ltd

ซึ่งถือหุ้นโดย Tatung Forever EnergyCo., Ltd. (TFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tatung Co., Ltd โดย Tatung Co., Ltd เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,521 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือเทียบเท่าประมาณ 2.74 พันล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) เพิ่มอีกประมาณ50 เมกะวัตต์

“GPSC” ตั้งบริษัทย่อยซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ไต้หวัน

จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 563เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานน้ำ แสงอาทิตย์ และขยะ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นจาก 5,026 เมกะวัตต์ เป็น 5,076 เมกะวัตต์

“ShengYang Energy Co., Ltd. มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 55.8 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว 54.4 เมกะวัตต์ และที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1.4 เมกะวัตต์การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมนี้ เนื่องจาก GPSC ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของSheng Yang Energy ซึ่งรัฐบาลไต้หวันให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนผ่านมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าซึ่งรวมถึงการกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ”

ทั้งนี้ โครงการนี้จึงจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง