จับตา "ชยธรรม์ พรหมศร" จ่อนั่งเก้าอี้ปลัดคมนาคม

24 ส.ค. 2563 เวลา 6:20 น. 1.4k

"จิรุตม์" หลีกทาง หลังถอนตัวชิงเก้าอี้ปลัดกระทรวงคมนาคม ลั่นไม่ได้ถูกกดดันทางการเมือง คาด "ชยธรรม์ พรหมศร" ขึ้นแท่นตัวเต็งนั่งปลัดกระทรวงคมนาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดให้ผู้บริหารระดับ 10 ส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดสรรในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นวันสุดท้าย เพื่อทดแทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายนนี้

 

สำหรับผู้บริหารระดับ 10 ที่ยื่นแสดงวิสัยทัศน์เข้ามา ได้แก่ นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), นายอานนท์ เหลือบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นต้น

ทั้งนี้นายจิรุตม์. วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งเป็นตัวเต็งคู่กับนายชยธรรม์   พรหมศรได้ยื่นวิสัยทัศน์ให้นายศักดิ์สยามพิจารณาแล้ว แต่นายจิรุตม์ได้ขอถอนตัวกลางอากาศ ส่งผลให้นายชยธรรม์ที่เป็นคู่แข่งสำคัญ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเตรียมเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

 

สำหรับการชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ นายจิรุตม์ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย แต่นายชยธรรม์เป็นผู้ที่ทำงานโดดเด่นถูกใจนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ มากกว่า โดย สนข. มักได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญๆ ของกระทรวงคมนาคม เช่น การพิจารณาแก้ไขปัญหาค่าโง่ทางด่วนและแก้ไขปัญหาของสายการบินไทย เป็นต้น ซึ่งการถอนตัวของนายจิรุฒน์ในครั้งได้สร้างความประหลาดใจให้หลายฝ่าย

นายจิรุตม์.  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ไม่ได้ยื่นหนังสือแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ เพราะเหลืออายุราชการอีก 5 ปี และเพิ่งทำงานที่กรมการขนส่งทางบกได้เพียง 1 ปี จึงต้องทำงานที่กรมการขนส่งทางบกต่อ

 

"เราตัดสินใจเรื่องนี้เองและไม่มีแรงกดดันทางการเมือง เนื่องจากผู้บริหารระดับ 10 อีกหลายคนก็ไม่ได้ส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้าชิงตำแหน่งปลัดเช่นกัน เช่น นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)"