‘เอไอเอส’ จ่ายค่าคลื่น 26 GHz แล้ว 5.7 พันล้าน พร้อมรับใบอนุญาตฯ

18 กุมภาพันธ์ 2564

กสทช. เผย AWN บริษัทลูก AIS ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 26 GHz จำนวน 5,719.15 ล้านบาทพร้อมรับใบอนุญาตฯ แล้ว

     นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (18 ก.พ. 2564) บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 26 GHz ช่วงความถี่ 25.2 – 26.4 GHz ได้นำเงินค่าประมูลรวมทั้งสิ้น 5,719.15 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งเป็นการชำระงวดเดียว มาชำระให้กับ สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้ว 

 

‘เอไอเอส’ จ่ายค่าคลื่น  26 GHz แล้ว 5.7 พันล้าน พร้อมรับใบอนุญาตฯ

     และในวันนี้ สำนักงาน กสทช. จะมอบใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการบนคลื่นความถี่ดังกล่าวให้กับบริษัทฯ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 สิ้นสุดลงวันที่ 17 ก.พ. 2579 สำหรับเงินดังกล่าวหลักหักค่าใช้จ่าย และเงินนำส่งกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้อยละ 15 แล้ว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป