"คิม คยองซัน" ผอ.ใหม่ยูนิเซฟเดินหน้าเติมเต็มสิทธิเด็กไทย

16 ก.พ. 2564 เวลา 5:58 น.156

ยูนิเซฟประเทศไทย ได้ ผอ.ใหม่ "คิม คยองซัน" เตรียมสานต่อภารกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำงานเพื่อเด็กผู้เปราะบางในประเทศ

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แต่งตั้งนางคิม คยองซัน เป็นผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทยคนใหม่หลังจากที่ผู้อำนวยการคนเก่าครบวาระการดำรงตำแหน่ง  คือนายโธมัส ดาวิน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Global Innovation ขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่ โดยนางคิมมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในด้านการผลักดันนโยบาย การบริหารโครงการ และการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเธอจะนำทีมยูนิเซฟส่งเสริมพันธกิจต่อเด็กและครอบครัว ผ่านการทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งในภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรด้านการพัฒนา และชุมชนต่าง ๆ

 

นางคิม คยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนใหม่ กล่าวว่า พร้อมสานต่องานสำคัญที่ยูนิเซฟได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรในการเข้าถึงเด็กที่เปราะบางที่สุด และพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือใหม่ๆกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มสิทธิของเด็ก และรู้สึกชื่นชมความก้าวหน้าด้านเด็กของประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในภูมิภาคอย่างแท้จริง ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีอุปสรรคและความท้าทายใหม่ๆ ที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังต้องเผชิญ ทั้งในสถานการณ์ปกติและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กทุกคน ผ่านการดำเนินการที่สร้างสรรค์ ชัดเจน และยั่งยืน

นางคิมได้ร่วมงานกับองค์การยูนิเซฟตั้งแต่ปี 2544 โดยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านโครงการพัฒนาและผู้จัดการด้านการระดมทรัพยากรในประเทศซูดาน ที่ปรึกษาระดับสูงสำหรับองค์การสหประชาชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ และล่าสุดคือผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศปานามา นางคิมยังมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกลยุทธ์และการพัฒนาความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคประชาสังคม
 
นางคิมถือสัญชาติเกาหลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยรัทเจอร์ส และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ปัจจุบันสมรสแล้วและมีลูกสาวสองคน ลูกชายหนึ่งคน

แท็กที่เกี่ยวข้อง