ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบร้านอาหาร ลงทะเบียนด่วนผ่านแอปฯ"BAAC Family"

16 มิ.ย. 2564 เวลา 10:00 น.3.5k

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร และ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ลงทะเบียนด่วนผ่านช่องทางแอปพิลเคชั่นไลน์ “BAAC Family” เท่านั้น

จากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบประชาชน และ ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญ่ และ รายย่อยอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการสินเชื่อรัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการปล่อยสินเชื่ออีกด้วย 

ล่าสุดวันนี้ (16 มิ.ย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร โดยเผยแพร่ข้อมูลทางแอปพลิเคชั่นไลน์ “BAAC Family” ว่า ธ.ก.ส.แบบลงทะเบียนขอสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร

รายละเอียดโครงการ

- สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร
- ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สำหรับรายละเอียดแบบลงทะเบียนมีดังนี้

1.ชื่อเจ้าของกิจการ

2.ที่อยู่เจ้าของกิจการ (ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)

3.ชื่อกิจการ บจก./หจก.โปรดระบุ

4.ชื่อการค้า

5.ประเภทธุรกิจ

6.ที่ตั้งกิจการ

7.วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ

8.ท่านสะดวกใช้บริการสินเชื่อที่ ธ.ก.ส.สาขาใด

9.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้

หลังจากนั้น คลิก “ส่ง”
ธ.ก.ส.สินเชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร

ธ.ก.ส.สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

ธ.ก.ส.

อัตราร้อยละ4ต่อปี

อย่างไรก็ตาม “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สอบถามไปยัง ธ.ก.ส.เกี่ยวกับสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร และ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้รับคำตอบว่า เป็นมาตรการโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด โดยทาง ธ.ก.ส.ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น “ABC Family” ลงทะเบียนและยื่นความประสงค์กรอกรายละเอียดผ่านไลน์ หลังจากนั้น ธ.ก.ส.จะติดต่อกลับเพื่อให้เข้ามาติดต่อขอกู้กับธนาคาร สำหรับสินเชื่อดังกล่าว ธ.ก.ส.คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง