"เราชนะ"เช็คผลทบทวนสิทธิ์ www.เราชนะ.com รับงวดแรก 8,000 บาท

20 พ.ค. 2564 เวลา 8:00 น. 15.3k

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลทบทวนสิทธิ์"เราชนะ" 21 พฤษภาคมนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง www.เราชนะ.com และ Call Center ธนาคารกรุงไทย หากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรับวงเงินงวดแรก 8,000 บาท

ความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” หลังจากรัฐบาลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้เพิ่มวงเงินเยียวยาเราชนะให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 2,000 บาท รวมเป็น วงเงินช่วยเหลือสูงสุด 9,000 บาทต่อคน โดยประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ดังนี้

กลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” 

 • งวดแรกวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่สองวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

 • งวดแรกวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่สองวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เราชนะทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด ล่าสุดนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์เราชนะ

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

“ฐานเศรษฐกิจ”จึงได้ประมวลข้อมูล หาคำตอบเกี่ยวกับการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ การรับวงเงินงวดแรก มาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ ดังนี้

กลุ่มที่จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์เราชนะ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ได้แสดงความประสงค์ ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 
 • กลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด 
 • กลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

2 ช่องทางการตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์เราชนะ 

 1. เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

วิธีตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

 • เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • กดเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ"
 • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก/ชื่อนามสกุล/วันเดือนปีเกิด
 • กดตรวจสอบสถานะ
 • ระบบจะแจ้งว่าท่านผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้รับสิทธิ์เราชนะหรือไม่

ข้อมูลที่ต้องกรอกในการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ

ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ 2 ครั้ง รวม 9,000 บาท

 • ครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 
 • ครั้งที่สอง อีกจำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)  สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง