กองทัพพร้อมเปิดด่าน รับคนไทยกลับประเทศ18เม.ย.

16 เม.ย. 2563 เวลา 8:14 น.701

ผบ.ทบ. ยันกองทัพภาคเตรียมพร้อมเปิดด่าน รับคนไทยกลับประเทศ18เม.ย.นี้

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

 

วันที่ 16 เมษายน 2563 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยมีการรายงานการเตรียมความพร้อมของกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ด่านตรวจ ด่านคัดกรองการเข้า - ออกประเทศทางบก รองรับมาตรการที่ทางรัฐบาลจะอนุญาตให้มีการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.63 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ได้กำชับให้กองทัพภาคได้ประสานงานกับแต่ละจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายและสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ อาทิ การตรวจสอบประวัติ การคัดกรองโรค การเคลื่อนย้าย และการนำเข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการและสถานที่ควบคุม

 

โดยให้ทุกกองทัพภาคปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ  ทั้งนี้ในปัจจุบันกองกำลังชายแดนของกองทัพบกได้จัดชุดคัดกรองสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ณ จุดผ่านแดนทางบก จำนวน 15 จุดทั่วประเทศ


 
 

  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ ผบ.ทบ.ได้กล่าวถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของกองทัพบกในการสนับสนุนรัฐบาล และดูแลประชาชน และกำลังทหารในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะบุคคลากรทางด้านการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารบก ที่สามารถบริหารจัดการตามแนวทางของศูนย์โควิด-19 รัฐบาล 

 

ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐทั้ง 3 แห่ง ที่กองทัพบกรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี กองทัพบกจะเสนอขอให้กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลพิจารณาการดูแลสิทธิกำลังพลและสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับบุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

การเตรียมกำลังบุคคลากรทางด้านการแพทย์ ยังคงมีความจำเป็น ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพลเหล่าแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล ที่กองทัพบกได้จัดทำบัญชีรายชื่อไว้แล้ว ให้พร้อมเป็นกำลังเสริมและช่วยแบ่งเบาภาระของบุคคลากรสายแพทย์ที่เป็นกำลังหลัก

 

ส่วนความคืบหน้าในการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐที่กองทัพบกได้รับมอบหมายให้จัดตั้งทั้ง 3 แห่ง คือ โรงแรมเดอะภัทรา, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.และโรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี นั้น ขณะนี้ทั้ง 2 สถานที่แรก มีผู้เข้ารับการสังเกตอาการจำนวน 496 คน

แท็กที่เกี่ยวข้อง