บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง โอนเงิน 1,000 บาท สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรวันไหนเช็กที่นี่

21 เม.ย. 2564 เวลา 7:46 น. 8.2k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงิน 1,000 บาท สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรวันไหนเช็กที่นี่

จากกรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ บอร์ดผู้ ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำและการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1.เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยผู้พิการให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน และมีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 8.3 แสนคน จาก 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน ให้เท่ากับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18 ปี ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติปรับเพิ่มให้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะต้องนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

2.เห็นชอบขยายเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ปลอดชำระหนี้ 1 ปี จากเดิมที่หมดเขต 31 มี.ค. 64 ขยายไปถึง 31 พ.ค.64 ประชาชนผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ที่หรือสอบถามสายด่วน พม. 1300 หรือ ตรวจสอบที่ www.dep.go.th

ผู้พิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอรับเงิน

  • สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน
  • โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่ 22 เม.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มโอนเงินไปแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ย.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง