เช็กที่นี่ ตรวจโควิดฟรี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

15 เม.ย. 2564 เวลา 11:51 น.7.6k

การระบาดหนักของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าจะอยู่ในภาวะเสี่ยง และหากต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี จะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เงื่อนไขลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี

1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ,39 ,40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. มีไข้อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส รวมถึงอาการบ่งชี้ว่ามีโอกาสติดเชื้อโควิด อาทิ มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3. มีปัจจัยเสี่ยง คือ14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

3.1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

3.2. ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

3.3. เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

3.4. ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจได้ที่ เว็บไซต์ https://www.google.com

1. พิมพ์คำว่า"แรงงานเราสู้ด้วยกัน" แล้วคลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขพาสปอร์ต

3. กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยแต่ละวันลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน

หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

โดยจะเริ่มต้นตรวจในวันที่ 17 เมษายนนี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งหากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่งที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มี HQ 200 กว่าเตียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ว! ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง

"ประกันสังคม"ให้ผู้ประกันตนตรวจโควิด-19ฟรี เริ่มลงทะเบียน15เม.ย.นี้

"อนุทิน" ยัน ทุกคนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19ฟรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง