8 พฤษภาคม 2021

ข่าวร้าย! “ข้าราชการท้องถิ่น” ส่อแห้ว “ขั้นโควิด-บรรจุแต่งตั้ง”

26 Dec 2020 08:52 น.
อ่าน 5,949 ครั้ง

 ข่าวร้าย! “ข้าราชการท้องถิ่น” ส่อแห้ว “ขั้นโควิด-บรรจุแต่งตั้ง”

นายกสมาคมขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ ชี้ “ขั้นโควิดว่ายากสส์แล้ว-การบรรจุแต่งตั้งกรณีพิเศษยากยิ่งกว่า” ขณะที่ก่อนหน้านี้ “มหาดไทย”แจ้ง อปท. สํารวจข้อมูล “ลูกจ้างประจํา-พนักงานจ้าง” ที่ร่วมปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 ส่งกลับภายใน 30 ธ.ค.63 นี้ วันนี้ (26 ธ.ค. 63) นายพิพัฒน์วรสิทธินายกสมาคมผู้ติดตามประเทศโพสต์เฟซเบิร์กป. พิพัมน์ในหัวข้อเรื่อง“ ขั้นตอนโควิดวดัสส์แล้ว ... การ บรรจุกรณีพิเศษยากยิ่งกว่า” ระบุว่า


เรื่องนี้ก. กลาง (คณะกรรมการกลางผู้ฟ้องคดี) มีนัดเดือนกันยายน 2563 ก่อนที่ผมจะเข้าไปทำระเบียบการ (คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล) 1 เดือนเรื่องนี้เป็นไปตามมติครม. ครับกระทรวง จู๋ได้อปท. (ผู้ปกครองตึกแถว) ก็ได้เขาไม่ได้เราก็ไม่ได้ครับ แต่สำรวจแล้วใช่ว่าจะได้ 


ด่านสำคัญคือประกาศก. กลางมีกำกับไว้ว่าต้องให้การควบคุมเงินจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตำแหน่งที่จะสั่งดังกล่าวก่อนท. จึงจะได้ 


 ดังนั้นหากรัฐบาลไม่สนับสนุนค่าตอบแทนคุณมาอปท. ก็ทำไม่ได้ครับซึ่งอาจจะไม่เห็นความผิดพลาดเลย ... เอี้ยก็ไม่คาดหวังมาก 


ปล. ที่กรม (กรมควบคุมการฝึกอบรม) ให้อปท. รายงานก็เพื่อตรวจสอบจำนวนที่แน่นอนแล้วรายงานส่งพิจารณาเรื่องเงินแล้วนายคิดว่ารัฐบาลจะให้เงินตรวจสอบเช่นนี้อึย?


 
รายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสันติธรยิ้มละห้อยรองกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนต่างจังหวัด (ก.จ. ), คณะ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.ม. ) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก. อบต.) ได้มีหนังสือเรื่องขะรวจด้านข้างในโรงเรียนกวดวิชาถึงขะจขกท. เตรียมท.จ. ก. อบต. ทุกจังหวัดและก. เมืองพัทยาพร้อมส่งแบบเคอร์วจข้อมูลด้านข้างที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ให้ด้วย

 

ทั้งนี้เพื่อให้สํารวจข้อมูล รายชื่อลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

 

และได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาทภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือได้รับ มอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

 

และให้จัดส่งข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้าง พนักงานจ้าง คําสั่งมอบหมายงาน และคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มายังสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2563


การสั่งตรวจดังกล่าวน่าจะมีการจัดเตรียมการให้“ ค่าตอบแทนพิเศษ” หรือ“ เงินเพิ่ม” แก้ปัญหาการบริหารจัดการของโค -19 ในสมัยที่ผ่านมา 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

มท. สั่งสำรวจรัยช้อปท. ร่วมสู้โควิดให้“ เงินเพิ่มพิเศษ”

“ ขรก. เรือ” เฮเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นเป็นกรณีพิเศษ


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend