svasdssvasds

เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว

01 ธ.ค. 2563 เวลา 7:01 น. 22.4k

เช็ก 3 ขั้นตอน "ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร" ได้ง่ายๆ ที่นี่

จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2564 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท จาก 18,096.06 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท  จากเดิม 4.88 หมื่นล้านบาท  โดยแบ่งเป็น  1.เพิ่มค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างอีก 28,078.44 ล้านบาท  2.เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. อีก 631.76 ล้านบาท  3.เพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. อีก 1.09 ล้านบาท เนื่องจากเหลือจำนวนชาวนาในโครงการประกันรายได้ข้าวไม่มากแล้ว

 

ทั้งนี้ จากข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1  รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่ 

 

ในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 500 บาท สูงสุดรับ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกจากสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่ง ธ.ก.ส. แจ้งว่า อย่างช้าที่สุดจะสามารถโอนให้กับชาวนาได้ภายในวันที่ 3 ธันวาคมนี้

อย่างไรก็ดี สำหรับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว ผ่าน chongkho.inbaac.com  ที่เมนู “ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เปิดให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่า ตนเองมีสิทธิได้รับเงิน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ 

 

โดยวิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว เกษตรกรชาวนา สามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง chongkho.inbaac.com ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 

1.เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com

 

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา

 

3. กรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงินแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์ /เลขที่บัญชี /วันที่โอน /สาขา ธ.ก.ส. / พร้อมระบุ สถานะ สำเร็จ 

 

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรรายได้มาให้ธ.ก.ส.ก่อน เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงินประกันรายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ 

 

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com หากไม่ใช่เกษตรกรจะขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

 

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคาข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connec