ศบค.เผยฝ่าเคอร์ฟิวเล่นพนันแซงคอเหล้า

12 พ.ค. 2563 เวลา 11:26 น.1.2k

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  แถลงสถานการณ์ประจำวัน และมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ว่า  ก่อนอื่นคงต้องขอย้ำแนวการปฏิบัติตัวให้เป็นประจำใน 3 ข้อ เพื่อทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย คือ  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้าน หรืออยู่บ้านกับผู้สูงอายุ  2. ล้างมือบ่อยๆ 3. เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1- 2 เมตร

 

ศบค.เผยฝ่าเคอร์ฟิวเล่นพนันแซงคอเหล้า

 

ส่วนด้านผลจากการปฏิบัติการ  จากประกาศมาตรการเคอร์ฟิวประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 63 โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง  พบผู้กระทำความผิดกรณีชุมนุมมั่วสุม 68 ราย ลดลง 21 ราย ผู้กระทำความผิดกรณีออกนอกเคหสถาน 486 ราย ลดลง 111 ราย โดยเหตุของการชุมนุมมั่วสุม 3 ลำดับแรกคือ ลักลอบเล่นการพนันร้อยละ 34  ดื่มสุราร้อยละ 32 และยาเสพติดร้อยละ 21  แต่ทั้งสองตัวเลขเปอร์เซ็นต์ยังใกล้เคียงกันอยู่  ถึงอย่างไรก็ไม่อยากให้มาแข่งกัน อยากให้ลดลงทั้งคู่

 

ศบค.เผยฝ่าเคอร์ฟิวเล่นพนันแซงคอเหล้า

ด้านมาตรการการผ่อนปรน   มีการรายงานการตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายด้านการดำเนินชีวิต วันที่ 11 พฤษภาคม 63 ได้ทำการตรวจทั้งหมด 20,091 แห่ง พบว่าปฏิบัติตามมาตรการ 14,134 ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 5,372 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.74 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 585 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.91  นับว่าเป็นสถิติที่ลดลงจากเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งต้องขอบคุณทุกกิจการและกิจกรรม ถ้าหากทำได้ดีเท่ากับเป็นการการันตีว่าจะไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม

 

ศบค.เผยฝ่าเคอร์ฟิวเล่นพนันแซงคอเหล้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง