โคราชปิดต่อสถานที่เสี่ยง นอกเหนือ 6 กิจการที่ศบค.ผ่อนปรน

03 พ.ค. 2563 เวลา 6:34 น.788

ผู้ว่าฯโคราช ยังสั่งปิด 30 สถานที่เสี่ยง นอกเหนือ 6 กิจการ ที่ ศบค.ประกาศผ่อนปรน ย้ำประชาชนที่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา ต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

 

จังหวัดนครราชสีมาโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือด่วนแจ้งถึง ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากได้มีการผ่อนปรนกิจการต่าง ๆ 6 กลุ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จึงให้มีการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติดังนี้ 1) ขอให้ทุกส่วนราชการติดตามข่าวสารการกำหนดมาตรการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ทางสื่อต่าง ๆ แล้วลงมือปฏิบัติทันทีไม่ต้องรอการสั่งการจาก จังหวัด 2. ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติด้วย 3) ในวันที่ 3 พฤษภาคม นี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการดำเนินการตามมาตรการการผ่อนปรน ซึ่งอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติและต้องการคำแนะนำ จึงขอให้ทุกหน่วยงานได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานให้สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานในวันดังกล่าวเสมือนวันปฏิบัติราชการตามปกติด้วย

 

อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอ แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทาง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วงวันหยุดยาว ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 491/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ติดต่ออันตราย จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป ดังนี้ โรงมหรสพ/ สถานบริการ / ผับ บาร์ /สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น /สวนสนุก สวนสัตว์ /สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียดสถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกมร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามชนไก่/ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมธนาคารที่ทําการของหน่วยงานรัฐและวิสาหกิจส่วนแผนกร้านอาหาร ให้เปิดเฉพาะนำไปบริโภคที่อื่น/สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส/คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม/ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดสาธารณะ/สถานรับเลี้ยงเด็ก/สนามมวยและโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)/สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ/สนามม้าสถานประกอบกิจการอาบอบนวด ยังคงปิด ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอยผมแต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง