“สงขลา”คลายล็อก”8กิจกรรม”

03 พ.ค. 2563 เวลา 2:21 น.1.5k

จังหวัดสงขลาคลายล็อค8กิจกรรมเริ่มวันที่ 3 พ.ค.นี้ วางข้อกำหนดแนวทางปฎิบัติละเอียดยิบ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคณานา2019

 

จังหวัดสงขลาได้จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาการเปิดสถานที่บางประเภท ตลอดจนมาตรการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5-6 ออกมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปนั้น จังหวัดสงขลามีข้อกำหนดการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรม หรือกิจการ ดังนี้

“สงขลา”คลายล็อก”8กิจกรรม”

 1. ร้านค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม : ให้เปิดจำหน่ายได้ทั้งประเภทนำกลับไปบริโภคที่อื่น ส่วนการให้บริการนั่งหรือยืนรับประทานภายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น ๆ ให้เปิดบริการได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ โดยต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

 2. ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  ศูนย์การค้า เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าให้เปิดได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น


 

“สงขลา”คลายล็อก”8กิจกรรม”

3. ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีกค้าส่งในชุมชน ตลาดนัด  ตลาด เปิดดำเนินการได้ แต่ต้องควบคุมทางเข้า-ออก จัดระบบตรวจวัดไข้ผู้ให้บริการ-ผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดเว้นระยะห่างการเลือกสินค้าและการชำระเงิน  ให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

 

 4. ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม : เปิดให้บริการได้เฉพาะการสระ ตัด ซอยหรือแต่งผมเท่านั้น และต้องไม่จัดที่นั่งรอภายในร้าน

 

 5. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ : เปิดบริการได้ แต่ต้องงดการจัดการแข่งขัน หรือการเปิดให้คนมาชุมนุมกัน สำหรับสโมสรหรือคลับเฮาส์หรือร้านค้าในสนาม สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกับข้อ 1

 

 6. สนามกีฬา : เปิดได้เฉพาะประเภทกีฬากลางแจ้งและตามกติกาสากลเท่านั้น โดยผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคมและไม่คลุกคลีกัน เช่น คอร์ทเทนนิส สนามขี่ม้า สนามยิงปืน สนามยิงธนู  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการจัดการแข่งขันหรือไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ    ข้อ 1

 

 7. สวนสาธารณะ ลาน/พื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นที่เป็นส่วนบุคคล โดยเว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด และลดระยะเวลาให้สั้นลง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

 

 8. การจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่ทำการบริโภคที่ร้าน

  “สงขลา”คลายล็อก”8กิจกรรม”

9. จังหวัดสงขลายังคงมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหะสถาน โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ตลอดจนงดการจัดกิจกรรมที่มีการวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 อนึ่ง กิจการที่เปิดให้บริการได้แล้วนั้น ยังต้องคำนึงถึงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ การควบคุมสุขอนามัยของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ตลอดจนเวลาเปิด-ปิดกิจการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวด้วย นอกจากนี้การเดินทางไปมาข้ามจังหวัดในห้วงที่มีวันหยุดติดต่อกันควรงด เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวกตามจุดตรวจต่าง ๆ ทั้งยังอาจถูกสั่งให้กักตัว (Quarantine) 14 วัน เมื่อถึงปลายทางก็เป็นได้ โดยเฉพาะหากท่านเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง