ด่วนโคราชสั่งกักตัวคนเดินทางจากจ.เสี่ยงโควิด

02 พ.ค. 2563 เวลา 0:51 น.3.6k

#ด่วน ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19

ให้ผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา รายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 24 ชั่วโมง

ให้ผู้ที่เดินทาง มาจากจังหวัดต่อไปนี้ กักตัวเพื่อสังเกตอาการ14วัน : กรุงเทพฯ ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ ปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ด่วนโคราชสั่งกักตัวคนเดินทางจากจ.เสี่ยงโควิด

ด่วนโคราชสั่งกักตัวคนเดินทางจากจ.เสี่ยงโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง