อุตฯยานยนต์ไทยเริ่มฟื้น พ.ย.ยอดผลิต -ขาย -มูลค่าการส่งออกโต!

17 ธ.ค. 2563 | 09:32 น.

กลุ่มยานยนต์เผยตัวเลขการผลิตรถพ.ย. เพิ่มขึ้น 11.92 % ถือเป็นการโตในรอบ 19 เดือน เช่นเดียวกับยอดขายในประเทศที่ขยับ ทำได้ 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่ตลาดส่งออกแม้จำนวนคันลดลงแต่มูลค่าเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 11 เดือนปี 2563 (มกราคม -พฤศจิกายน )เริ่มมีสัญญาณบวก หลังเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดผลิตรถยนต์กลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือน โดยทำได้ 172,455 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา 11.92  % และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็น 15.46 %  


ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,283,963 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา 31.69 %

 

ยอดผลิตรถยนต์เดือนพ.ย.63 เติบโต


นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดผลิตรถยนต์ของเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นเดือนแรกที่เพิ่มขึ้นในรอบ 19 เดือน อันเนื่องมาจากสงครามการค้าเมื่อปีที่แล้ว และการระบาดของโควิด - 19 (COVID-19) เพราะประเทศคู่ค้าเริ่มคลายการล็อคดาวน์และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งผลิตเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้น  4.25 %  และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 18.64% 


 

ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 2.7 % และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็น  6.83 % ถือเป็นเดือนแรกที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID 19 

 

อุตฯยานยนต์ไทยเริ่มฟื้น พ.ย.ยอดผลิต -ขาย -มูลค่าการส่งออกโต!
โดยรถกระบะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้น อันเป็นผลมาจากการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 จากรัฐบาลรวมถึงการประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการออกรถยนต์รุ่นใหม่ และการลดแลกแจกแถมของผู้จำหน่ายรถยนต์


ส่วนตัวเลขการขายตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 688,057 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน  24.7 % 
ด้านการส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป   เดือนพฤศจิกายน 2563 ส่งออกได้ 74,532 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา 0.87  % มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 42,674.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา 8.40 %  ถือเป็นเดือนแรกในรอบ 17 เดือนที่ส่งออกเพิ่มขึ้น 


โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนีย ซึ่งทั้งสองตลาดมีส่วนแบ่ง 60  % ของยอดส่งออกรถยนต์ทั้งหมด ส่วนตลาดอื่นๆ ส่งออกลดลง 


เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 667,361 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน  32.03%  มีมูลค่าการส่งออก 371,694.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา 26.89 %