ขอบคุณ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จัดสรร “ซิโนฟาร์ม” ตามคำขอ

26 มิ.ย. 2564 เวลา 5:33 น. 1.1k

โรงสีเฮลั่น ขอบคุณ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”  จัดสรร “ชิโนฟาร์ม” หวังฉีดกระจายสมาชิก พนักงาน คู่ค้า ทั่วประเทศ ป้องธุรกิจค้าข้าว ไม่สะดุด

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายก สมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สืบเนื่องจากสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้ทำเรื่องขอจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์มSinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 7,300 โดส เพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้นำไปฉีดให้กับบุคคลากรคู่ค้า รวมถึงพนักงานในโรงสี อันจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “Covid-19 ในสถานประกอบการ และในวงจรการค้าที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก และด้วยอาชีพโรงสีต้องพบปะกับชาวนาและผู้คนจำนวนมากนั้น

 

“มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเป็นแหล่งแพร่เชื้อ และหากโรงสีต้องปิดตัวอันเนื่องมาจากการระบาด จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจข้าวทั้งระบบ ประกอบกับแรงงานในธุรกิจโรงสีข้าวส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งยังไม่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนจากทางภาครัฐ อีกทั้งการได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ยังเป็นการแบ่งเบา งบประมาณของภาครัฐในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน และยังเป็นการเร่งให้คิวการรับวัคซีนของคนในประเทศเร็วขึ้นทางหนึ่งด้วย"

 

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า   ในการนี้ทาง สมาคมโรงสีข้าวไทย ขอขอบคุณทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เห็นความสำคัญของธุรกิจโรงสีข้าว  ในการจัดสรรวัคซีนให้กับสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมกันนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยดำเนินการตามนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยบริจาควัคซีนจำนวน 730 โดส ให้กับผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนด้วย  ขอกราบขอบพระคุณครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง