เปิดไทม์ไลน์ “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรกถึงไทยพรุ่งนี้

19 มิ.ย. 2564 เวลา 7:17 น.1.9k

เปิดไทม์ไลน์ วัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก 1 ล้านโดส ส่งถึงไทยพรุ่งนี้ เริ่มฉีดทั้วประเทศ 25 มิ.ย.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งกำหนดการ วัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ดังนี้

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 วัคซีนล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ขนส่งถึงประเทศไทย

 

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 จัดส่งวัคซีนกระจายสู่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศ

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เริ่มฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่ในการเปิดให้องค์กรยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ยื่นประสงค์เข้ามาจำนวนมาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้ปิดรับจองตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดย ณ  18 มิถุนายน 2564 มีจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์เพิ่มอีก 2,436 แห่ง และจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่มอีก 328,387 คน

 

ทั้งนี้ นับตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 มีองค์กรณ์ยื่นความประสงค์รวม 17,070 แห่ง และมีจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรรวม 4,873,659 คน

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง