สรุปยอดฉีดวัคซีน 6 กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 28 ก.พ. – 10 มิ.ย. 64

12 มิ.ย. 2564 เวลา 1:55 น.1.1k

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด ยอดฉีดสะสม 6 กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 10 มิ.ย. 64 พบ หมอ-พยาบาล-เจ้าหน้าที่-สาธารณสุข ฉีดเข็มแรกทะลุเป้ากว่า 7.12 แสนราย

12 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (COVID-19) รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิดของไทย ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สรุปยอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน 2564 ตามกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกได้ ดังนี้ 

กลุ่มบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมาย : 712,000 คน

เข็มที่ 1 จำนวน 712,757 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 607,986 คน

กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 

เป้าหมาย : 1.9 ล้านคน 

เข็มที่ 1 จำนวน 552,976 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 231,590 คน

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

เป้าหมาย : 1 ล้านคน 

เข็มที่ 1 จำนวน 216,200 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 92,854 คน

กลุ่มประชาชนมีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

เป้าหมาย : 5,350,000 คน

เข็มที่ 1 จำนวน 471,229 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 82,014 คน

กลุ่มประชาชนทั่วไป 

เป้าหมาย 28,538,000 คน

เข็มที่ 1 จำนวน 1,540,217 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 481,138 คน

กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เป้าหมาย 12,500,000 คน 

เข็มที่ 1 จำนวน 650,065 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 28,032 คน

รวมเป้าหมาย 50 ล้านคน 

เข็มที่ 1 จำนวน 4,143,444 คน

เข็มที่ 2 จำนวน 1,523,614 คน 

สรุปยอดฉีดวัคซีน 6 กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 28 ก.พ. – 10 มิ.ย. 64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง