นครปฐม ปิด บจก.แหลมทองฯ ตั้งรพ.สนาม สกัดคลัสเตอร์ใหม่

09 มิ.ย. 2564 เวลา 10:17 น.11.2k

รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในพื้นที่ สรุป ประกาศปิด บจก.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร 14 วัน พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในพื้นที่ คือ บจก.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และร่วมประชุมกับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้

นครปฐม ปิด บจก.แหลมทองฯ ตั้งรพ.สนาม สกัดคลัสเตอร์ใหม่
      1. ประกาศปิดบริษัท จำนวน 14 วันนับแต่วันนี้ (นับตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2564)    
      2. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียง ในโรงงานตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไป โดยใช้ อาคารโถงส่วนหนึ่งและกางเตนท์ส่วนหนึ่ง โดยจังหวัดสนับสนุนเตียง 150 เตียง ชุดที่นอน100 ชุดที่เหลือบริษัทรับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุน ห้องนำ้ห้องส้วมภายในอาคาร สถานที่พักเจ้าหน้าที่ อาหาร การจัดเก็บขยะ และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ                    
      3. จัดตั้งสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง จำนวน 700 คน โดยใช้หอพักบริษัทจำนวน 400 ห้อง และหอพักเอกชน 300 ห้อง
      4. มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอสามพรานส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการจัดสถานที่และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนและข้อสั่งการจากการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง