เช็กรายชื่อ คลัสเตอร์โควิด 7 จังหวัด ติดเชื้อเพิ่ม

01 มิ.ย. 2564 เวลา 18:00 น. 1.5k

ศบค.รายงาน คลัสเตอร์โควิด ใน 7 จังหวัด ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานการระบาดของโควิด-19 ที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีดังนี้

  • จังหวัดปทุมธานี กระจายในกทม.และปริมณฑล  สถานที่เกิดการระบาด ตลาดสี่มุมเมือง  มีผู้ป่วยรายใหม่ 58 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 1,582 ราย
  • จังหวัดสมุทรปราการ 

        -โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ชาวไทยและเมียนมา เมืองสมุทรปราการและกทม. ผู้ป่วยรายใหม่ 13 รายยอดสะสม 315 ราย

        -ตลาดสําโรง เมืองสมุทรปราการ ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 58 ราย

        -คลัสเตอร์ ใหม่ โรงงานอาหารแช่แข็ง  พื้นที่อําเภอบางบ่อ พบผู้ป่วยราบใหม่ 55 ราย 

  • จังหวัดสระบุรี กระจายใน 5 จังหวัด สถานที่เกิดการระบาด โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีชาวไทยและกัมพูชา ผู้ป่วยรายใหม่ 71 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 414 ราย 
  • จังหวัดเพชรบุรี กระจายใน 11 จังหวัด สถานที่เกิดการระบาดโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีชาวไทย เมียนมา กัมพูชา อินเดีย จีน ผู้ป่วยรายใหม่ 145 ราย สะสม 4,476 ราย
  •  จังหวัดระนอง เมืองระนอง สถานที่เกิดการระบาด แรงงานแพปลาชาวเมียนมา ป่วยใหม่ 25 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 663 ราย
  • จังหวัดตรัง เมืองกันตัง ย่านตาขาว สถานที่เกิดการระบาดโรงงานผลิตถุงมือ และระบาดต่อเนื่องไปในชุมชน ผู้ป่วยรายใหม่ 153 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 300 ราย 
  • จังหวัดนราธิวาส อําเภอตากใบ สถานที่ระบาด สัมผัสกันในชุมชน ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย ยอดสะสมในคลัสเตอร์ 200 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง