ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด จังหวัดไหนเปิดวันนี้ 1 มิ.ย.พร้อมกันวันแรกเช็กที่นี่

31 พ.ค. 2564 เวลา 17:30 น. 20.4k

เริ่มวันแรกเดือนมิ.ย.สรุปชัดๆจังหวัดไหนเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด วันนี้ 1 มิ.ย. พร้อมกันวันแรกตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ที่เดียว

แม้ หมอพร้อม จะปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 ชั่วคราว คงไว้แต่ใช้แสดงข้อมูลหลังฉีดวัคซีนโควิด แจ้งนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 และการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดเท่านั้น

แต่ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (1มิ.ย.) ปรากฏว่าในแต่ละจังหวัดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ส่วนมีจังหวัดไหนบ้างนั้น “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดติดตามอ่านได้จากบรรทัดถัดจากนี้

นนท์พร้อมอัพเดทฟังก์ชั่นรับลงทะเบียน 1.2 ล้านราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดตัว "นนท์พร้อม" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด โฉมใหม่ เพื่อรองรับต่อการใช้งานของคนจำนวน 1.2 ล้านคน สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นนนท์พร้อม และที่ www.นนท์พร้อม.com

ลงทะเบียนนนท์พร้อม

เชียงใหม่เปิดเว็บ “กำแพงเมือง”

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว หลังพบการระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อสร้างกำแพงป้องกันโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานในวันนี้

ทั้งนี้ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนจองคิวรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการปิดการจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม เปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเปิดระบบการจองวัคซีนแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 64) เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน และจะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ตามลำดับ ทั้งนี้หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยมีสาระสำคัญคือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติคือแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องมีชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น

ทั้งนี้นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และเมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ กรณีแรงงานต่างด้าว Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่น ๆ นายจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางของสถานที่ที่จะไปทำงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ระยองผุดเว็บ ระยองสู้โควิด

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เปิดเผยถึงการจองฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดระยอง ว่าสำหรับประชาชนทั่วไป ที่จะจองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 อายุตั้งแต่ 18-60 ปี เดิมจะให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม แต่ว่าเนื่องจากทางแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ได้ชะลอการดำเนินการไป ทางจังหวัดได้พยายามหาช่องใหม่ให้ นอกจากช่องทางเดิมที่ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.ได้มีการดำเนินการเปิดให้ลงทะเบียนจองรับฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ www.ระยองสู้โควิด.irpc.co.th โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ให้ใช้โดเมนที่มีระบบพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้( 1มิ.ย.) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งสามารถรองรับการลงทะเบียนได้ถึง 10,000 ทรานแซคชั่นพร้อมๆ กัน แต่ถ้ามีการลงทะเบียนพร้อมๆ กันมากกว่านั้นอาจจะล่าช้าบ้าง 

พร้อมฉีดวัคซีนโควิดล็อตแรก 30,000 โดส

ส่วนจังหวัดระยองมี ความพร้อมการฉีดวัคซีนนั้น ได้รับการแจ้งเบื้องต้นการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกประมาณ 30,000 โดสในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ได้เตรียมการฉีด รพ.ของรัฐทุกอำเภอ จะสามารถฉีดได้ประมาณ 8,400 โดสต่อวัน และจะขยายเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพื่อรองรับจำนวนวัคซีนหากได้การจัดสรรจำนวนเพิ่มขึ้นในล็อตต่อไป

จังหวัดจันทบุรี เปิดแอป "จันท์พร้อม"

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มอายุลงทะเบียน แจ้งความประสงค์รับวัคซีน ผ่านหน้า Web สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี http://www.cto.moph.go.th/covid_vaccine_reg/reg_form.php เมนู

แบบสำรวจความต้องการการจองการฉีดวัคซีน COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี หรือ QR Code จันท์พร้อม(หากท่านได้ลงทะเบียนสำรวจความต้องการจากหน่วยงานอื่น หรือช่องทางอื่นแล้ว สามารถลงทะเบียนยัง Web ดังกล่าวเพิ่มเติมได้)

*กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19 จันทบุรี*

1.บุคลากรทางการแพทย์

2.ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

3.ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค(ไตเรื้อรัง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง มะเร็งทุกชนิด โรคระบบทางเดินหายใจอุดกลั้นเรื้อรัง และโรคอ้วน)

4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

5.ประชาชนทั่วไป

จันท์พร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง