ติดเชื้อโควิด 1 เดือนตายพุ่ง 710 ราย "หมอเฉลิมชัย" ชี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจน

27 พ.ค. 2564 | 03:55 น.

"หมอเฉลิมชัย" วิเครราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบติดเชื้อโควิด 1 เดือนพบเสียชีวิตพุ่ง 710 ราย ชี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจน

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยระบุข้อความว่า 
    ล่าสุด 27 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,323 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 1219 ราย ติดเชื้อสะสมระลอกที่สาม 112,354 ราย เสียชีวิต 47 ราย เสียชีวิตสะสมระลอกที่สาม  826 ราย
    จากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ระลอกที่สามของประเทศไทย ที่เริ่มมาเกือบสองเดือนแล้วนั้น ถ้าวิเคราะห์จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ทั้งอาการเล็กน้อยต้องเข้าดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม  มีอาการหนักและหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนจำนวนผู้เสียชีวิต จะเห็นแนวโน้มที่มีการเพิ่มขึ้นในเดือนที่สองชัดเจนดังนี้
    โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบย้อนหลังไปหนึ่งเดือน กับวันที่ 27 เมษายน 2564 จะพบว่า
    จำนวนผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ที่ต้องดูแลรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นจาก 5,665 เตียง เป็น 26,625 เตียง เพิ่มขึ้น 20,960 เตียง คิดเป็น 370%
    ส่วนผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลัก ลดลงจาก 20,308 เตียง เป็น 18,631 เตียง ลดลง 1,677 เตียง คิดเป็นลดลง 8.25%
    ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก เพิ่มขึ้นจาก 628 เตียง เป็น 1210 เตียง เพิ่มขึ้น 582 เตียง หรือ 92%
    ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นจาก 169 เตียง เป็น 402 เตียง หรือเพิ่มขึ้น 233 เตียง คิดเป็น 137%
    ยอดจำนวนผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นจาก 69 ราย เป็น 779 ราย หรือเพิ่มมากขึ้นถึง 710 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย
    วันนี้ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,323 ราย
    สะสมระลอกที่สาม 112,354 ราย
    สะสมทั้งหมด 141,217 ราย
    หายป่วยกลับบ้านได้ 2,063 ราย
    หายป่วยสะสม 66,402 ราย
    เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 47 ราย
    เสียชีวิตสะสมระลอกที่สาม 826 ราย
    เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 920 ราย
    Reference
    ศูนย์ข้อมูล COVID-19
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข