โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 32 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็น"ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน"มากสุด

13 พ.ค. 2564 เวลา 5:57 น.107

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,887 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ใน กรุงเทพฯ 17 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบอายุน้อยสุด 38 ปี มากสุด 93 ปี

โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(13 พ.ค.64)ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 4,887 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,439 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 597 ราย
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย
 • มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย 

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 32 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็น"ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน"มากสุด

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จำนวน 32 ราย แยกเป็น เป็นชาย 26 ราย หญิง 6 ราย ค่ากลางอายุ 67 ปี(38-93 ปี) อยู่ใน
กรุงเทพฯ 17 ราย นครราชสีมา 3 ราย ปทุทธานีและเชียงใหม่  จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ สระบุรี นครปฐม พะเยา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี และภูเก็ต จังหวัดละ 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตตสูง(18) เบาหวาน (14) 
 • ไขมันในเลือดสูง(1) ไตเรื้อรัง(7)
 • โรคหัวใจ(4)  โรคตับ(2) 
 • โรคปอดเรื้อรัง(2) มะเร็ง(2)
 • อ้วน(1) 
 • ติดเตียง(1)
 • ปฏิเสธโรคประจำตัว(6) 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 15 ราย(ภรรยา บุตร ญาติ)
 • คนอื่นๆ 3 ราย(ร่วมงาน งานเลี้ยง)
 • มาจากจังหวัดเสี่ยง 5 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 2 ราย(ทำงานในตลาด รถไฟ)
 • ไม่ได้ระบุ (1)

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 32 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็น"ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน"มากสุด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง