"หมอทวีศิลป์" ย้ำมติศบค.ไม่มีเคอร์ฟิว 18จว.พื้นที่สีแดงปิดร้านสะดวกซื้อ 23.00-04.00 น. 

16 เม.ย. 2564 เวลา 11:12 น.7.9k

"หมอทวีศิลป์" ย้ำมติศบค.ยืนยันไม่มีประกาศเคอร์ฟิว ไม่มีล็อกดาวน์ โดยพื้นที่สีแดง 18 จว.ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ 23.00-04.00 น. แต่ยังเดินทางได้ มีผล 18 เม.ย.นี้

วันที่ 16 เม.ย.เวลา 16.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า โดยยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว และไม่มีล็อกดาวน์ ทั้งนี้ ตั้งต้นเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนเม.ย.เราพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เป็นจำนวนมากดังนั้นในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอมาตรการว่าสิ่งที่จะต้องยกระดับคือมาตรการต่างๆที่จะต้องออกมา เพื่อไม่ให้มีการเดินทางและการแพร่กระจายเชื้อซึ่งที่ประชุมจึงมองว่าจะต้องไปดูพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงมากพบว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น 3 หลัก 

"หมอทวีศิลป์" ย้ำมติศบค.ไม่มีเคอร์ฟิว 18จว.พื้นที่สีแดงปิดร้านสะดวกซื้อ 23.00-04.00 น. 

ดังนั้นที่ประชุมศบค.จึงมีมติขอปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เป็น 2 พื้นที่ดังนี้ 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรีสระแก้วระยอง และขอนแก่น

พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) 59 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สระบุรีสุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี

จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุทัยธานีนครนายก สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิงห์บุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ กระบี่ ลำปาง กำแพงเพชรสุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนองร้อยเอ็ด สกลนคร พังงา ยโสธร ปัดตานี แพร่ ตรัง อุตรดิตถ์ น่าน อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ พัทลุง กาฬสินธุ์ สตูล และมุกดาหาร 

"หมอทวีศิลป์" ย้ำมติศบค.ไม่มีเคอร์ฟิว 18จว.พื้นที่สีแดงปิดร้านสะดวกซื้อ 23.00-04.00 น. 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า โดยที่ประชุมศบค.มีการออกร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)  คือ 

1.ห้ามดำเนินการหรือหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 

1.1 ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ ทั้งนี้ มีข้อเสนอว่าโรงเรียนนานาชาติจะต้องจัดการสอบให้เป็นไปตามหลักของสากล นายกฯจึงให้โรงเรียนนานาชาติที่จะต้องมีการจัดการสอบให้ทำหนังสือมาขออนุญาต  

2.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเกิน 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

3.การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการคือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดและพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด

4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมเป็นเวลา 14 วัน  ในส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง 18 จังหวัด)

4.1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้ถึงเวลา 23.00 น.

4.2 งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราในร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายสุรา 

4.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม ร้านเกม  และสวนสนุกที่งดการให้บริการ 

"หมอทวีศิลป์" ย้ำมติศบค.ไม่มีเคอร์ฟิว 18จว.พื้นที่สีแดงปิดร้านสะดวกซื้อ 23.00-04.00 น. 

4.4 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่งและถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 23.00 น.สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงให้เริ่มดำเนินการได้ในเวลา04.00 น. 

4.5 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนต สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมใน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ส่วนพื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม)นั้น  

1.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริการจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้าน ไม่เกินเวลา 23.00 น.โดยห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม ร้านเกม  และสวนสนุกที่งดการให้บริการ 

3.การจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน 

4.การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินการรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงนี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การสลับวันทำงานหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

5 .นายกฯในฐานะผู้อำนวยการศบค.มีความห่วงใยเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วย จึงออกมาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อเชื้อ โควิด-19 รวมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคงเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ ดูแล รักษา แยกกัก กักตัวผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน 

โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม หรือสถานที่ของเอกชนหรือสถานที่ใดที่มีความเหมาะสม  โดยให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาและแยกกักในสถานที่และระยะเวลา ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์แล้วว่าพบว่าไม่มีระยะการติดต่อ และให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้มีอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทันที โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18  เม.ย.2564 เป็นต้นไป

“มาตรการต่างๆที่ออกมาทั้งหมด ศปก.ศบค.จะพิจารณาและประเมินสถานการณ์ภาพใหญ่ของประเทศประมาณ 2 สัปดาห์ ยืนยันไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว สองสัปดาห์นี้จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันหากผ่านพ้นวิกฤตจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เราก็อาจจะผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว แต่หาก 2 สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้ว่าฯกทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

เมื่อถามว่าไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวหมายความว่าหลังเวลา 23.00 น. ประชาชนสามารถเดินออกนอกเคหะสถาน หรือเดินทางออกต่างจังหวัดได้ใช่หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว  ประชาชนสามารถเดินทางทำกิจกรรมการค้า ขนส่ง ยังสามารถทำได้ แต่ตัวบุคคล  การเคลื่อนย้ายข้าจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม หากท่านรู้ว่าจะต้องเดินทางข้ามไป ก็ขอให้อย่าไป ขอให้อยู่นิ่งๆ คือสิ่งที่ขอความร่วมมือ เพื่อที่เราจะไม่ต้องบังคับใช้ข้อกำหนดที่แรงไปกว่านี้ ซึ่งเรียกว่าเคอร์ฟิว แต่ตอนนี้เราไม่ใช้ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.เป็นต้นไป ตนได้รับมอบหมายให้มาแถลงข่าว เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ.

 

อ่านรายละเอียด ร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ที่แฟนเพจ ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ด้นล่าง  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง