กทม.พร้อมกระจายวัคซีนโควิด 6.6 หมื่นโดส

25 ก.พ. 2564 เวลา 9:47 น. 194

เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกทม. หลังได้โควตาลอตแรก 6.6 หมื่นโดส ประเดิมฉีด4กลุ่มเป้าหมาย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากรัฐบาลในระยะแรก มีจำนวน 66,000 โดสเข็ม ซึ่งจะสามารถให้ประชาชนได้จำนวน 33,000 คน เพราะการฉีดวัคซีนต้องคนละ 2 โดสหรือ 2 เข็ม ในระยะเวลาห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์ 


ส่วนกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 ระยะแรก ซึ่งมีวัคซีนจำนวนจำกัด มีด้วยกัน 4 กลุ่ม  ได้แก่


1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 6,200 คน  โดยกำหนดให้วัคซีนในสัปดาห์แรก เพื่อเฝ้าสังเกตอาการหากมีอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที


2.อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลพอสมควร ซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง จำนวน 800 คน  


3.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีด้วยกัน  7 กลุ่มโรคเสี่ยงมีอายุ 18-59 ปี จำนวน 23,500 คน ได้แก่ 

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด 
  • โรคหลอดเลือดสมอง 
  • โรคไตเรื้อรัง 
  • โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 
  • โรคเบาหวาน 
  • โรคอ้วน 

 

4.กลุ่มประชาชนทั่วไปและแรงงาน (อายุ 18-59 ปี) จำนวน 2,500 คน 

 

กทม.พร้อมกระจายวัคซีนโควิด 6.6 หมื่นโดส

 

ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่จะร่วมให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 12 แห่ง
 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความพร้อมด้านวัคซีน ล่าสุด กทม.ก็ได้เตรียมแผนสาธิตการให้วัคซีนแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ซึ่งการสาธิตดังกล่าว ได้เชิญผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ 6 เขตที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก


รวมทั้งสิ้น 16 โรงพยาบาลมาร่วมชมการสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมชมการสาธิต มีดังต่อไปนี้ 


1. เขตจอมทอง ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลบางมด 


2. เขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย โรงพยาบาล พีเอ็มจี โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 


3. เขตบางแค ประกอบด้วย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลบุญญาเวช 


4. เขตบางบอน ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 


5. เขตภาษีเจริญ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางไผ่ โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) และโรงพยาบาลพญาไท 3 


6. เขตหนองแขม ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ


 

ขณะเดียวกันได้เปิดขั้นตอนการรับวัคซีน โดยมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนได้แก่ 

 

กทม.พร้อมกระจายวัคซีนโควิด 6.6 หมื่นโดส


1.ลงทะเบียน (ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตน 


2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 


3. คัดกรอง ซักประวัติ และลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน 


4. รอฉีดวัคซีน 


5. เข้ารับการฉีดวัคซีน 


6. จะให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกรายนั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยได้จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาล แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการดูแลผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน 


พร้อมกันจะแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รวมถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 ทาง Line Official Account “หมอพร้อม” อีกด้วย 


7. จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากนั้นจะมีการแสดงผล Dash Board จาก Line Official Account “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมทุกกระบวนการการบริการ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง