ระยองสั่งปิดสถานที่จุดเสี่ยงพร้อมแนะปชช.ตรวจคัดกรอง"โควิด"ฟรี

04 ม.ค. 2564 เวลา 18:05 น.780

ระยองงัดมาตรการสกัด"โควิด" สั่งปิดสถานที่-ชายหาด พร้อมชวนประชาชนใน"พื้นที่เสี่ยง"และสัมผัสใกล้ชิดให้มาตรวจคัดกรองในวันที่ 5 -6 มกราคมนี้ เริ่มแจกบัตรคิว 08.30 น.

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดระยองประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42 ราย รวมกับจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 428 ราย โดยพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุด อ.เมือง ได้แก่ ต.เชิงเนิน ต.เนินพระ ต.ปากน้ำ  ส่วนพื้นที่ที่พบผู้ป่วยใหม่ได้แก่ ต.กระแสบน และ ต.วังหว้า อ.แกลง


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 64 ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้ว ทั้งหมด จำนวน 6,788 ราย  อัตราการติดเชื้อในผลการตรวจเชิงรุก ร้อยละ7.1


สำหรับมาตรการของจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ (เพิ่มเติม) และสถานที่ที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข ขณะเดียวกันในการจัดประชุม สัมมนา ต้องยื่นขออนุญาต ดังนี้


 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่


 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50-100 คน ขออนุญาตจากนายอำเภอ


 - ผู้เข้าร่วม100คน ขึ้นไป ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด


นอกจากนั้นแล้วยังขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง จัดทำและรวบรวมไทม์ไลน์ของพนักงาน ลูกจ้าง ที่กลับมาทำงาน เพื่อตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง และนำไปปรึกษาจนท.สาธารณสุขอำเภอ เพื่อคัดแยกกลุ่มเสี่ยงและคัดกรองหาเชื้อโดยเร็วที่สุด 
 

ล่าสุดเทศบาลนครระยองได้มีคำสั่งปิดพื้นที่ชายหาดแหลมเจริญถึงแยกนางยักษ์ โดยปิดตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น.ของวันถัดไป 


ขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ในเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ในวันที่ 5 และ 6 มกราคม 2564 ที่ บขส.เก่าระยองโดยจะเริ่มแจกบัตรคิว 8:30 น. ของทุกวัน และ รับตรวจจำนวนวันละ 300 ราย
 

ตรวจคัดกรองโควิดระยอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง