ผู้ว่าเมืองกาญจนฯ สั่งห้ามรถสาธารณะเดินเส้นทางไประยอง คุมเชื้อโควิด19

30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:27 น.112

ผู้ว่าเมืองกาญจนฯออกคำสั่งระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะ เป็นการชั่วคราวระหว่างเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดระยอง ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินแสนบาท

จังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่งระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวระหว่างเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดระยองทุกเส้นทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดระยอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนมาก 
 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี จึงออกคำสั่งระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-ระยอง-กาญจนบุรี ทุกเส้นทาง เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563

แท็กที่เกี่ยวข้อง