กสิกรไทยแจงพนักงาน"ติดโควิด"ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

28 ธ.ค. 2563 เวลา 13:13 น.4.0k

กสิกร ประกาศพนักงาน"ติดโควิด-19" ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า เบื้องต้นตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด ยังไม่มีใครป่วยเพิ่มเติม พร้อมปิดชั้น 33 บิ๊กคลีนนิ่ง

ธนาคารกสิกรไทย ได้ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 โดยวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานธนาคารสำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 33 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 ซึ่งพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า 


โดยพนักงานคนดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 และได้กักตัวเองในที่พัก (Self-Quarantine at Home)ทันที

 

ทั้งนี้สาเหตุคาดว่าเกิดจากการไปทานข้าวกับเพื่อนที่ไม่ใช่พนักงานธนาคาร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทราบภายหลังว่าเพื่อนป่วยเป็นโรคโควิด -19 พนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจคัดกรองทันที และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งพนักงานได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ธนาคารจึงได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1.สืบประวัติโดยละเอียดในช่วง 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้แจ้งผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าวเพื่อทำการ Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มเติม


2.เพื่อความปลอดภัย ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big cleaning)อาคารราษฎร์บูรณะทุกชั้น และปิดพื้นที่ชั้น 33 ซึ่งเป็นชั้นที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ทันทีจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามแนวทางป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข 


3.รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบ

 

ธนาคารกสิกรไทยแจงพนักงานสาขาสัำนักงานใหญ่ติดเชื้อโควิด 19


ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึกงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง