“กนอ.” คุมเข้มทุกนิคมป้องกันติดเชื้อโควิด-19

28 ธ.ค. 2563 เวลา 4:30 น.84

“กนอ.” คุมเข้มทุกนิคมป้องกันติดเชื้อโควิด-19 หลังพบการระบาดใหม่อีกระลอกที่สมุทรสาคร

นางสาวสมจิณณ์  พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการกำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมในกำกับดูแลของ กนอ.จำนวน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้ประกอบการและแรงงานจำนวนมากให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ ขณะเดียวกัน กนอ.ได้กำหนดแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่

ในส่วนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯติดตามประกาศ/คำสั่ง/มาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติทันที พร้อมกับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนิคมฯ งดเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งของนิคมฯ หรือในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีมาตรการผ่อนปรน โดยในส่วนของการปฏิบัติงานได้ขอให้ปรับใช้รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง E-mail /Line หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และหากจำเป็นต้องเดินทางมาประชุมยังสำนักงานใหญ่ ขอให้ปรับใช้การประชุมในระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) นอกจากนี้ ได้ให้ผอ.สำนักนิคมฯเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของสำนักงานนิคมฯ และต้องมีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิสำหรับผู้มาติดต่อจากภายนอก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศของ กนอ. ในเรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยแนวทางปฏิบัติข้างต้น ใช้ครอบคลุมไปยังสำหรับสำนักงานนิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมที่ตั้งในจังหวัดอื่นๆ ด้วย

“กนอ.” คุมเข้มทุกนิคมป้องกันติดเชื้อโควิด-19

“กนอ.ได้ออกประกาศในเรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้เพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยสถานที่ของ กนอ.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานนิคมฯทุกแห่ง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตูอาคาร”

รวมถึงจัดให้มีเจลล้างมือในจุดที่มีการเข้า-ออกบริเวณหน้าอาคาร ลิฟต์ ห้องประชุม และห้องอาหาร รวมทั้งห้องออกกำลังกาย งดจัดกิจกรรมในสถานที่ที่มีประชาชนหรือชาวต่างชาติอยู่อย่างหนาแน่น หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบิน และสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าพื้นที่จัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวต่ไปอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ กนอ.กำชับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่นิคมฯปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังมีการระบาดครั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวัง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว

เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของผู้ประกอบการอย่าตระหนกหรือกลัวความผิดและห้ามขนย้ายแรงงานออกนอกโรงงานอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันได้กำชับให้ผู้ประกอบการต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลแรงงานของตนอย่างดีตามหลักมนุษยชน  และหากมีแรงงานในสถานประกอบการติดเชื้อ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามขั้นตอนต่อไป

“เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประสานงาน หากพบผู้ป่วยหรือผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กนอ.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการย่อยขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่พร้อมให้บริการทั้งในส่วนของคนไทยและคนต่างชาติ โดยสามารถติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการย่อยนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โทร 08-9895-9422 ,08-1615-2317 และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร และนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โทร 08-1337-9765,08-1344-6951”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ราชบุรี”เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 28 ธ.ค.63 แบบอัพเดทล่าสุด

"นครปฐม" เผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 31-37 เตรียมค้นหาเชิงรุกเป้า 2,000 คน

แท็กที่เกี่ยวข้อง