เช็กโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในไทย

27 ธ.ค. 2563 เวลา 20:10 น.160

ตรวจสอบโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย มีอะไรบ้าง

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในไทย โดยเฉพาะในแรงงานต่างด้าวที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่  ล่าสุดพบติดเชื้อแล้ว   ราย(ข้อมูล ณ ธ.ค.63)

 

จากคนอาจจะสงสัยว่า มีโรคต้องห้ามอะไรบ้าง โดยเฉพาะในคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศ

 

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความพร้อมอินโฟกราฟิก ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

 

-โรคเรื้อน

 

-วัณโรคในระยะอันตราย

 

-โรคเท้าช้าง

 

-โรคยาเสพติดให้โทษ

 

-โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

-โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

 

-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

 

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง