"วิลเลียม ไฮเน็ค" บิ๊กไมเนอร์ สนุนเป้าหมายเปิดประเทศ120 วันของรัฐบาล

17 มิ.ย. 2564 | 12:20 น.

“วิลเลียม ไฮเน็ค” บิ๊กไมเนอร์ กรุ๊ป ชื่นชม “นายก" พร้อมสนับสนุนเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วันของรัฐบาล ทั้งแนะเปิดภูเก็ตควรเปิดให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วทั้งไทย-ต่างชาติ รวมถึงทยอยผ่อนคลายกฏการเดินทางเข้าประเทศ

นายวิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT กล่าวว่า ผมในนามของประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการจัดการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผมขอชื่นชมและสนับสนุนถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการเตรียมเปิดประเทศไทยทั้งประเทศภายใน 120 วัน

นโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีในการวางแผนและกระบวนการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบของทางภาครัฐ  ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ธุรกิจได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการปิดประเทศ 

วิลเลียม ไฮเน็ค

ผมขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในเจตจำนงของท่านนายกรัฐมนตรี และทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามแผนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยที่กำหนดไว้

ผมมีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่า เหล่าผู้นำของประเทศและบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนไปพร้อมๆ กันกับการเปิดประเทศเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญวิกฤต

การกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้นกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็เช่นกัน และในขณะเดียวกัน โควิด-19 ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างแยกจากกันไม่ได้ ซึ่งพวกเราจำเป็นจะต้องเผชิญหน้าและอาจจะต้องอยู่กับโรคระบาดนี้ต่อไปเรื่อยๆ

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเปิดประเทศ หลังจากที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ (เช่น ในแถบสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปอเมริกา) ประสบความสำเร็จจากการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่ควบคุมโรคระบาดได้ค่อนข้างดี

\"วิลเลียม ไฮเน็ค\" บิ๊กไมเนอร์ สนุนเป้าหมายเปิดประเทศ120 วันของรัฐบาล

ส่วนที่สำคัญที่สุดของทุกการเดินทางคือก้าวแรก ซึ่งในกรณีของการเปิดประเทศไทยอีกครั้ง ก้าวแรกที่สำคัญนั้น คือโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้จะต้องสามารถเปิดตัวได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้และมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะกลับเข้ามา

โดยการเปิดภูเก็ตในครั้งนี้ควรเปิดให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และหลังจากนั้นกฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศ และข้อกำหนดในการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนต่างๆ รวมไปถึงระยะเวลาของการกักตัว ก็ควรได้รับการพิจารณาเพื่อผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกกระบวนการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเข้ามายังประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบโครงการที่จะประสบความสำเร็จนี้ก็จะสามารถนำไปใช้ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

\"วิลเลียม ไฮเน็ค\" บิ๊กไมเนอร์ สนุนเป้าหมายเปิดประเทศ120 วันของรัฐบาล

ผมขอแสดงความขอบคุณทุกๆ ท่านที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้การเข้าสู่ “วิถีปกติใหม่” ของประเทศไทยประสบความสำเร็จ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยของเราที่ประเทศไทยของเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลสำเร็จและทำให้เรากลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง: