ททท.สลับย้ายรองผู้ว่าการฯ5ตำแหน่งรวดมีผล1ต.ค.นี้

01 มิถุนายน 2564

ททท.สลับย้ายตำแหน่งรองผู้ว่าการททท.พร้อมกันทีเดียว 5 คนรวด โดยเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีผล 1 ตุลาคม 2564

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ททท. มีมติเห็นชอบตามแต่งตั้งโยกย้ายสลับตำแหน่งระดับบริหาร รองผู้ว่าการททท.(นักบริหาร 10) รวม 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามที่ได้เสนอไป ดังนี้

5 ตำแหน่งรองผู้ว่การททท. ที่มีการสลับโยกย้าย มีดังนี้

1. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ จากรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

2. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ  จากรองผู้ว่าการด้านดืจิทัล วิจัยและพัฒนา ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ

3. นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ  จากรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ย้ายไปเป็น รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้

ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

4. นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร  จากรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร

5. นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา จากรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ย้ายไปเป็น รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป