ผู้ว่าฯปัตตานี ออกคำสั่งด่วนห้ามเข้า-ออก23หมู่บ้าน 9 อำเภอ

10 เม.ย. 2563 เวลา 4:57 น.4.9k

ผู้ว่าฯปัตตานี ออกคำสั่งด่วน ประกาศพื้นที่อันตราย ห้ามเข้า-ออก 23 หมู่บ้าน 9 อำเภอ หลัง โควิด ระบาดหนัก เผยพบบุคคลต้องสงสัยติดเชื้อ ยังไม่มารายงานตัว

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงวันที่ 10 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 22 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 66 ราย

โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งพบมีผู้เดินทางกลับจากการร่วมกิจกรรม และได้สัมผัสผู้ที่เดินทางร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มัรกัสยะลา รวมแล้ว 75 ราย

ล่าสุด นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ได้มีหนังสือด่วน ตามคำสั่งพิเศษ 18/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 ให้พื้นที่ทั้ง 23 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตราย ห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

เว้นแต่การรักษาพยาบาล การกู้ชีพ กูภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไปยังบุคคลอื่น

สำหรับพื้นที่ที่มีประกาศให้พื้นที่โรคติดต่ออันตราย ดังนี้

1.อ.โคกโพธิ์ มี 2 หมู่บ้าน คือ ม.6 ต.นาประดู่ และ ม.2 ต.ปากล่อ

2.อ.หนองจิก 4 หมู่บ้าน คือ ม.4 ต.บางเขา, ม.3 ต.ท่ากำชำ, ม.1 ต.คอลอตันหยง และม.4 ต.ตุยง

3.อ.ยะรัง 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 3, 5 ต.เขาตูม, ม.3, 4 ต.ปิตูมุดี, ม.5 ต.ยะรัง, ม.4 ต.สะดาวา และม.5 ต.เมาะมาวี

4.อ.สายบุรี 2 หมู่บ้าน คือ ม.1 ต.ไทรทอง และ ม.3 ต.ดอนทราย

5.อ.สายบุรี มี 3 หมู่บ้าน คือ ม.4 ต.มะนังดาลำ, ม.8 ต.กะดุนง และ ม.3 ค.ตะบิ้ง

6.อ.เมือง 1 หมู่บ้าน คือ ม.8 ต.ตะลุโบ๊ะ

7.อ.ยะหริ่ง 1 หมู่บ้าน คือ ม.2 ต.ตันหยงจึงงา

8.อ.มายอ 1 หมู่บ้าน คือ ม.5 ต.ลางา

9.อ.ทุ่งยางแดง 1 หมู่บ้านคือ ม.6 ต.โต๊ะชูด (คุ้มกำปงบารู) ต.พิเทน

แท็กที่เกี่ยวข้อง