บริติช ผนึกสตูดิโอแอนิเมชั่น ผลิตสื่อสอนเด็กอนุบาล

21 กุมภาพันธ์ 2563

บริติช  เคานซิล จับมือสตูดิโอแอนิเมชั่นสัญชาติอังกฤษ  “Aardman”  ผลิตสื่อการสอนรูปแบบแอนิเมชั่นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

 

นายเดวิด เครดด๊อก หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงวัยของเด็กอนุบาลหรือเด็กอายุ 4-6 ปีเป็นเวลาที่พวกเขามีการเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ การเข้าสังคม ความรู้ความเข้าใจ และการเรียนรู้ด้านภาษา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสามารถต่อยอดเรื่องราวเกี่ยวกับโลกรอบตัว พร้อมทั้งพัฒนาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขนและมือ โดยจะช่วยฝึกทักษะด้านการเขียน รวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพผ่านการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ

บริติช ผนึกสตูดิโอแอนิเมชั่น  ผลิตสื่อสอนเด็กอนุบาล

โดยบริติช เคานซิล ร่วมกับ Aardman ในการผลิตสื่อการสอนรูปแบบแอนิเมชั่นให้กับคอร์สเรียนใหม่ล่าสุด “Learning Time with Timmy” เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ระดับอนุบาลโดยเฉพาะ โดยคอร์สนี้จะพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับเด็กผ่าน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเล่นและการสำรวจ (Playing and Exploring), การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และการสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Creating and Thinking Critically) ส่งผลให้คอร์ส Learning Time with Timmy แตกต่างจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ, การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานฝีมือ, การทดลองทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น, การเต้นและการเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนเพลงและเกมต่าง ๆ

บริติช ผนึกสตูดิโอแอนิเมชั่น  ผลิตสื่อสอนเด็กอนุบาล

 

ทั้งนี้ ภายในห้องเรียน Learning Time with Timmy จะนำตัวละครที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและมุมมองใหม่ ๆ มาใช้เป็นสื่อการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเด็ก ๆ จะได้เจอกับ Timmy และผองเพื่อนทุกครั้งของการเริ่มต้นห้องเรียนผ่านวิดีโอแนะนำหัวข้อที่จะได้เรียนรู้ในวันนั้น เช่น ถ้าบทเรียนของวันคือ Timmy เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนเรื่องเครื่องดนตรีเช่นกัน และอาจนำตุ๊กตาการ์ตูน Timmy ไปใช้ประกอบกิจกรรมเล่านิทานหรือเรื่องราวต่าง ๆ อีกด้วย

บริติช ผนึกสตูดิโอแอนิเมชั่น  ผลิตสื่อสอนเด็กอนุบาล

 

บริติช ผนึกสตูดิโอแอนิเมชั่น  ผลิตสื่อสอนเด็กอนุบาล

“เป้าหมายหลักของคอร์ส Learning Time with Timmy คือสร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเพื่อนใหม่ ทั้งการขอความช่วยเหลือ การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างสนุกสนาน การรับฟังคำแนะนำต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถเข้าใจป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องราวของตัวละครและเกมได้เป็นอย่างดี โดยบริติช เคานซิลเชื่อว่า คอร์ส Learning Time with Timmy จะช่วยเตรียมพร้อม    เด็ก ๆ ทั้งในด้านวิชาการ รวมถึงทักษะการอ่านและเขียนสำหรับระดับประถมศึกษาต่อไป”