เชียงใหม่เฝ้าระวังโควิด ตั้งด่านตรวจเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่

27 มิ.ย. 2564 | 12:45 น.

สกัดโควิด! เชียงใหม่ ตั้งด่านตรวจทางถนนหวังควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ย้ำต้องสแกน CM-CHANAหากมาจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้มต้อง Swab และกักตัว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่สะสมเป็น 4,155 ราย รักษาหายแล้ว 4,091 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 38 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่  26 ราย 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า สำหรับการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ ศบค. จะได้เพิ่มเป็น 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ 4 จังหวัดภาคใต้ คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จะต้องสแกนและกรอกข้อมูลใน CM-CHANA เพื่อให้ทีมโควิดหมู่บ้านติดตามตัวและกักตัวที่บ้าน 


โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 มีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 19,077 คน ติดตามตัวได้ 17,270 คน คิดเป็นร้อยละ 90.53 อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีผู้ไม่สแกน CM-CHANA แต่ทีมโควิดหมู่บ้านสามารถติดตามตัวได้ 15 ราย จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาและผู้ให้ที่พักอาศัย สแกน CM-CHANA อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 
 

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้มีมติเพิ่มด่านตรวจทางถนนที่ด่านอำเภอสารภี และด่านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่มีการตรวจที่สนามบิน สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟ 


โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องสแกนและกรอกข้อมูลใน CM-CHANA ก่อนออกจากจังหวัดต้นทาง และให้นำมาแสดงที่ด่านตรวจ แต่หากยังไม่ลงทะเบียน จะมีการแจกแบบฟอร์ม CM-CHANA ให้กรอกที่ด่านแรกอำเภอสารภี แล้วนำไปยื่นที่ด่านที่สอง ด่านดอนจั่น อำเภอเมือง ทั้งนี้ให้เข้าตรวจหาเชื้อ (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องกักตัว แต่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ยกเว้นหากมีอาการ
 

กรณีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการ Home Quarantine อยู่ในสถานที่พักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน กรณีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่กักตัว (ALQ) และไม่มีค่าใช้จ่าย


หรือสามารถใช้สถานที่กักกันทางเลือกซึ่งเป็นโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม BP City โรงแรม เมาเท่นครีก โรงแรม ชาลา No.6  โรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงแรมกลุ่มล่ามช้าง แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะได้ออกเป็นประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย. 64)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง