“เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีน 45 นาทีกว่า 10,000 ลูก

09 พ.ค. 2564 | 12:23 น.

“เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีนล็อตสอง 45 นาที เต็มลำ 25 ตันกว่าหมื่นลูก ชาวเมืองซีอานตื่นเต้นขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบิน

     นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสบความสำเร็จเป็นครั้งที่2ภายใน2สัปดาห์ในการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินล็อตที่สองไปจีนจำนวน 25 ตัน(11,200ลูก)สู่เมืองซีอานเมืองเอกของมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนด้วยกลยุทธ์ใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า(Pre order flatform )เมื่อวันที่8พ.ค.ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาขายออนไลน์เพียง 45 นาที 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   “ก่อนหน้านี้ได้ทดลองขายด้วยแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรก 20 ตันใช้เวลา 9 ชั่วโมงก็ตื่นเต้นกันมากว่าขายไม่ถึงวันได้เกือบหมื่นลูกเต็มลำเครื่องบินและขนขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งไปยังเมืองเซินเจิ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา แต่เมื่อวานขายไม่ถึงชั่วโมงเต็มลำ 25 ตัน

  “เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีน 45 นาทีกว่า 10,000 ลูก      “นับเป็นครั้งที่2ของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้า( Pre-Order platform)ไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลไม้ไทยโดยครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดตอนในของจีนคือมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชนและสหกรณ์ผลไม้เช่นสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีและเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยในระดับสหกรณ์ผลไม้(Cooperative Farm based Branding)ตามแนวทางเกษตรสร้างสรรค์(Creative Agriculture)ต่อไปเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์จะสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ

“เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีน 45 นาทีกว่า 10,000 ลูก

      นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า  ปัจจัยความสำเร็จคือการเน้นคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบการประกันสินค้า ระบบทรัพย์สินทางปัญญา(สร้างแบรนด์) การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า(Trust)และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและกระทรวงเกษตรฯ.ภายใต้ "5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”และโมเดล”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) และการขับเคลื่อนโมเดล”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ร่วมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ประการสำคัญคือ ไม่ได้ใช้งบประมาณในโครงการนี้เลย เป็นระบบที่ให้เอกชนรับผิดชอบการขายและการขนส่งโลจิสติกส์ภายใต้แพลตฟอร์มที่คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯและฟรุ้ทบอร์ดออกแบบ ชาวเมืองซีอานและผู้ประกอบการจีนตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพสดจากสวนทุเรียนเมืองจันทบุรีถึงกับขึ้นป้ายต้อนรับที่สนามบินเมื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :