ส่งออกข้าวสะท้าน ปี 63 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

25 มกราคม 2564

ส่งออกข้าวไทยพลาดเป้าทั้งปี63 มีปริมาณ 5.72 ล้านตัน จากเป้า6 ล้านตัน ถือว่าต่ำสุดในรอบ20ปีของการส่งออกข้าว เหตุจากราคาข้าวไทยแพง -ค่าบาทที่ผันผวน ยึดหัวหาดเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ3ของโลกรองจาก อินเดีย และเวียดนาม   พร้อมตั้งเป้าปี64 ไว้ที่ 6 ล้านตัน  

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ถึงปริมาณการส่งออกในปี 2563 ว่าใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้ 6 ล้านดันที่ส่งออกได้ทั้งปีรวม 5.72 ล้านตันหรือลดลง24.5% มูลค่า3729 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.16 แสนล้านบาท)ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีปริมาณ 7.58 ล้านตัน มูลค่า 1.31 แสนล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 24.54 และร้อยละ 11.23 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการส่งอกข้าวไทย ซึ่งปัจจัยหลักที่จะยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยหลักๆยังคงเป็นในเรื่องของ ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งสำคัญ เช่น อินเดีย และ เวียดนาม ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นระยะ ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก ประกอบกับผู้นำเข้าหลายประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 

 ซึ่งตลาดหลักๆของไทยยังคงเป็นแอฟริการใต้ โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 11.75%  ไทยส่งออกไปตลาดดังกล่าว672,770ตันตลาดสหรัฐ ส่งออกไป672,183 ตัน มีส่วนบ่างตลาด 11.74% ตลาดเบนิน ส่งออกไป 476,290 ตัน มีส่วนแบ่งตลาด8.32% ตลาดจีน ส่งออกไป380,363 ตัน และตลาดเองโกลา ส่งออกไป347,292 ตันหรือมีแชร์ตลาด6.07%  ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งอออกสูงสุดยังคงเป็นข้าวขาว5% ส่งออกไป1.90ล้านตัน หรือ33.22% ข้าวหอมมะลิ100%  1.45 ล้านตัน หรือ 25.35% ข้าวนึ่ง 1.44 ล้านตัน หรือ 25.17% ข้าวหอมไทย 0.57 ล้านตันหรือ9.96% และข้าวเหนียว 0.28 ล้านตันหรือ 4.9%

 

ทั้งนี้ประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ1 ของโลกยังคงเป็นอินเดีย  โดยมีปริมาณส่งออกอยู่ที่13.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี2562 ที่มีปริมาณ 9.35 ล้านตัน สาเหตุที่เวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลผลิตข้าวในประเทศปริมาณมากและมีราคาถูกกว่าทั้งของไทยและเวียดนาม อันดับ2 เป็นเวียดนาม ปริมาณส่งออก 5.96 ล้านตัน ลดลงจากปี2562 ที่มีปริมาณ 5.7 ล้านตัน  อันดับ 3 ไทย ส่งออกได้ 5.72 ล้านตัน ลดลงจากปี2562 ที่มีปริมาณ 7.58 ล้านตัน อันกับ4 ปากีสถาน มีปริมาณส่งออก3.55 ล้านตัน และสหรัฐ ส่งออก2.67 ล้านตัน ส่วนจีนส่งออก2.5ล้านตันและเมียนมาส่งออก 2.2 ล้านตัน

“ไทยอาจจะติดดับการส่งออกเยอะในเชิงปริมาณหรือไม่ แต่เราควรกลับมามองในแง่ของเชิงมูลค่าดีกว่าหรือไม่ การจะกลับขึ้นมาอันดับ1ของโลก แต่เราต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร เราไม่ควรยึดติดในเชิงปริมาณ”

ส่งออกข้าวสะท้าน  ปี 63 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี2564 นั้น กรมได้มีการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งต่างมองตรงกันว่าส่งออกข้าวไทยปีนี้น่าจะอยู่ที่ 6 ล้านตัน  ส่วนมูลค่านั้นยังไม่สามารถบอกได้เพราะค่าเงินบาทของไทยมีความผันผวน และยังมีปัจจัยเสี่ยงเดิมๆเข้ามาต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทั้งค่าบาทที่แข่งกว่าคู่แข่งส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้น ปัญหาหารขาดแคลนตู้คอนเทรน์เนอร์

ส่งออกข้าวสะท้าน  ปี 63 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับแผนการดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศในปี 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID – 19 ที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้กรมฯ ไม่สามารถเดินทางไปพบปะกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศดังเช่นที่ผ่านมาได้ กรมฯ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ใช้โอกาสนี้ในการเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย การจัด Workshop เพื่อพิจารณาแนวทางผลักดันการพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยประสานกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลตลาดข้าวเชิงลึกเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภาคการผลิตต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อให้ไทยสามารถผลิตสินค้าข้าวที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในต่างประเทศจาก Offline เป็น Online มากขึ้น

 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

 

ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า  ปี2563 ไทยส่งออกข้าวได้5.72 ล้านตัน ถือว่าต่ำสุดในรอบ20ปี  เนื่องจากราคาข้าวไทยที่แพงกว่าเวียดนาม   ในขณะที่ข้าวของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ที่มีราคาถูกกว่าไทย อยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  เวียดนาม 510 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในขณะที่ข้าวไทยราคาอยู่ที่540 ดอลลาร์สหรับต่อตัน ซึ่งถือว่าราคาห่างกันมาก ดังนั้นสถานการณ์ส่งออกข้าวในปีนี้น่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาก  โดยเป้าปีนี้สมาคมและกระทรวงพาณิชย์เห็นตรงกันว่าน่าจะส่งออกที่ 6 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 5 แสนตัน  ส่วน การประมูลแบบG to G  ปีนี้น่าจะยังคไม่มี  ส่วน G to G กับจีน ของข้าวแสนที่8 นั้น ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาเพราะจีนกดราคาต่ำมาก ไทยเสนอไปที่560-570ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จีนต่อราคาอยู่ที่470 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  ซึ่งเป็นราคาที่ไทยรับไม่ได้