ข่าวดี ครม.ไฟเขียวงบกว่า 1.4 พันล้าน แก้นมล้น

12 ม.ค. 2564 | 04:50 น.

ไม่ต้องรอลุ้น "นัยฤทธิ์" แจ้งข่าวดี ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณกว่า 1.4 พันล้าน แก้นมล้นตลาด ตามสัญญา รัฐบาลรับปากไว้

 

 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” จากการที่ชุมนุมฯ ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาล ผ่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินกว่า 1,477 ล้านบาท

 

เพื่อดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมโรงเรียน ยู เอช ที ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 7.03 ล้านคน ได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นคนละ 30 กล่อง ในราคากล่องละ 7 บาท

 

 

“เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ก็หวังว่า วันนี้รัฐบาลจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามที่รับปากไว้ พวกเรากว่า 2 หมื่นครัวเรือน ตอนนี้กำลังเฝ้ารอคอยความหวังจากรัฐบาลที่จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ล่าสุดได้รับรายงาน ณ วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 12.15 น. ว่าที่ประชุม ครม. อนุมัติแล้ว ดังนั้นในนามของประธานชุมนุมผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศ ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ "

 

 

อย่างไรก็ดีในการแก้ปัญหานมล้นในระยะยาว เห็นควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ พิจารณาดำเนินการตามนัยมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2563 โดยเคร่งครัดต่อไป

 

นายสัตวแพยท์สรวิศ ธานีโต

 

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว ย้ำว่า ครม.ไฟเขียวแล้ว อนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอไป เพราะเกษตรกรมีความเดือดร้อนจริงๆ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีความห่วงใยเกษตรกร