ม้วนเดียวจบ สรุป “ประกันรายได้ยางพารา” งวดแรก จ่าย 2 เดือน

19 พ.ย. 2563 เวลา 8:50 น.49.1k

เช็กสถานะ “ประกันรายได้ยางพารา” ด่วน  ผู้วาการฯ กยท. เผย งวดแรกจ่าย 2 เดือน ส่งรายชื่อ 1.8 ล้านราย ให้ ธ.ก.ส. โอน แล้ว  สถานะไหนแบบไหน ได้เงิน ไม่ได้เงิน สรุปม้วนเดียวจบ

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563–มีนาคม 2564

 

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” กล่าวถึง ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีการผลิต 2563/64  ระยะ2 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,042 ล้านบาท เงินงวดแรกเช้า ในวันที่ 26 พ.ย. ทาง กยท. จะต้องตรวจคุณสมบัติที่จะเข้าข่ายสถานะของเกษตรกรชาวสวนยาง 1. ที่ขึ้นทะเบียน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  ที่รัฐบาลจะจ่ายประกันรายได้ แต่ละชนิดยาง ในราคาประกัน ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% จะต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และ 2. สวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดยางไปแล้ว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสิทธิ์ “ประกันรายได้ยางพารา” ธ.ก.ส. โอนงวดแรก 26 พ.ย.

เช็ก “ประกันรายได้ยางพารา” สถานะไหนได้เงินชัวร์

ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ข้าว-ยางพารา ปี 2

“ กยท. ได้ส่งรายชื่อสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อจ่ายในโครงการประกันรายได้ จะมีเกษตรกรกว่า 1.8 ล้านราย ถ้ามาขึ้นทะเบียนใหม่ หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะไม่ได้เข้าโครงการประกันรายได้ ซึ่งวงงบประมาณที่ กยท.ขอจัดสรรไปภายใต้กรอบวงเงิน 10,042 ล้านบาท จะต้องคอนโทรลราคายางไม่ให้ตกต่ำ เพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ในงวดแรกที่ ธ.ก.ส.จะโอนจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรจะจ่าย 2 งวด พร้อมกัน เนื่องจากงวดแรกช้าไป ส่วนในที่เหลือ จะเคาะประกันราคาจ่ายเป็นรายเดือน (กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563–มีนาคม 2564) ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.rubber.co.th/gir/index เบื้องต้นก่อน หากสงสัย หรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยท. สำนักงานใหญ่  กยท.จังหวัด / กยท. สาขา ทั่วประเทศ

 

เขศักดิ์ สุดสวาท

 

นายเขศักดิ์ สุดสวาท ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และกรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2  กล่าวว่า ในวันที่ 24 พ.ย. 2563 ทางคณะทำงานจะมีการเคาะราคากลางจ่ายประกันรายได้งวดที่1 จะทราบว่า ราคากลางยาง แต่ละ 3 ชนิด ราคากลางจะจ่ายเท่าไร คาดว่า ธ.ก.ส. จะโอนจ่าย เข้าบัญชี ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ให้ข่าว

 

ม้วนเดียวจบ สรุป “ประกันรายได้ยางพารา” งวดแรก จ่าย 2 เดือน