โรงสี เซ็งข้อมูลข้าวมั่ว ทำคาดการณ์ตลาดพลาด

15 พฤศจิกายน 2563

นายกโรงสี แฉข้อมูลข้าวของแต่ละหน่วยงานมั่ว ทำคาดการณ์ตลาดผิดพลาด   ราคาผันผวนส่งผลขาดสภาพคล่องทั้งระบบ วอนธนาคารปล่อยซอฟต์โลนยืดลมหายใจ

นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวภายหลังจากได้รับทราบข้อมูลจากการร่วมสัมมนากับสมาคมผู้ส่งออกข้าวระหว่างการลงพื้นที่สำรวจภาวะการผลิต การตลาดข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีเพาะปลูก 2563/64 เมื่อเร็วๆนี้ว่า ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานทั้งตัวเลขผลผลิต พื้นที่ปลูกข้าว ยังไม่ตรงกันและค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี และมองว่าส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการแจ้งข้อมูลของชาวนาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะหวังผลจากการได้เงินประกันราคาข้าวหรือเรียกว่า”ทำนาบนกระดาษ” และอาจเกิดจากการไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจจริงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บวกกับข้อมูลการสำรวจที่อาจไม่ละเอียด ทำให้ข้อมูลที่ออกมาไม่ตรงกัน

โรงสี เซ็งข้อมูลข้าวมั่ว ทำคาดการณ์ตลาดพลาด

ส่งผลต่อการคาดการณ์ การทำตลาดของทั้งผู้ส่งออกและโรงสีเป็นส่วนหนึ่งทำให้ราคาข้าวผันผวน ส่งผลต่อสภาพคล่องของโรงสีในภาพรวม โดยก่อนหน้านี้มีการซื้อข้าวเข้ามาเก็บไว้ในสต็อกไว้ เมื่อราคาผันผวนหรือราคาตกลงไปก็ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับสภาพไป ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนขาดสภาพคล่อง โดยที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการโรงสีวงเงินประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท หากยังปล่อยเท่าเดิมก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการยังมีสภาพคล่องได้ต่อไป

โดยขณะนี้คาดว่าโรงสีมีสต็อกข้าวรวม ๆ กว่า 1.4 ล้านตัน คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสถาบันการเงินจะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนให้กับผู้ประกอบการโรงสีหรือไม่ เพราะอาจมองว่าสถานการณ์ราคาข้าวโดยรวมยังตกต่ำ ทำให้สถาบันการเงินประเมินว่าอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการโรงสี ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสียงมีสถานะทางการเงินดีอยู่ประมาณ 70%-80% ส่วนอีก 20-30% นั้นก็จะค่อย ๆหายไป หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้สมาคมฯมีสมาชิกประมาณ 100 ราย กำลังการผลิตประมาณวันละ 5 หมื่นตันหรือเดือนละประมาณ 1 ล้านตัน โดยบางรายได้เป็นผู้ส่งออกข้าวด้วย

“เราหวังว่าทางสถาบันการเงินจะเห็นใจผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพราะหากผู้ประกอบการมีเงินที่จะลงทุนต่อก็หมายความว่าชาวนาก็มีที่ขายข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้ว แต่หากโรงสีไม่มีกำลังการซื้อก็จะส่งผลกระทบต่อชาวนาเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไป แล้วก็จะกระทบต่อผู้ส่งออกไปด้วย แต่หากทุกฝ่ายอยู่รอดก็จะทำให้เศรษฐกิจในวงการนี้อยู่ได้ธนาคารก็ได้เงินคืน และภาครัฐก็จะลดเงินที่ใช้ในงานประกันราคาข้าวลงไปด้วย” นายวิชัย กล่าว

 

ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ระบุว่าในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูก 37,826,580 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1% สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA ระบุว่ามี 39,005,810 ไร่ เพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อน เกษตรกรจังหวัด ระบุว่ามี38,391,169 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อน ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวสศก.ระบุ 34,782,418 ไร่เพิ่มขึ้น 8.6% จากปีก่อนเกษตรจังหวัดระบุ 37,651,441 ไร่เพิ่มขึ้น 14.9% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวหอม ศสก.ระบุ 7,629,998 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน เกษตรจังหวัด 8,955,504 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน ผลต่างของปริมาณของสองหน่วยงาน 1,325,506 ตัน เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวเหนียวสศก.ระบุว่ามี 4,347,586 ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อน เกษตรจังหวัดระบุว่ามี 5,122,444 ตัน เพิ่มขึ้น 12.7% จากปีก่อน ผลต่างของปริมาณสองหน่วยงาน 774,858 ตัน เพิ่มขึ้น 61.5%จากปีก่อน