26 พ.ย. ลุ้น บอร์ด ธ.ก.ส.เคาะเงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท

05 พฤศจิกายน 2563

​​​​​​เงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท รับสูงสุด 10,000 บาท ยังไม่จบ จับตา 26 พ.ย. ลุ้นบอร์ด ธ.ก.ส.ไฟเขียวอนุมัติหรือไม่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ประกันรายได้ข้าว พ่วงโครงการคู่ขนาน วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท แล้ว ยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล จะจ่ายเงินให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ รับเงินสูงสุด 10,000 บาท มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

26 พ.ย. ลุ้น บอร์ด ธ.ก.ส.เคาะเงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท

 

แหล่งข่าวจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ธ.ก.ส. นำเสนอคณะกรรมการบอร์ด ธ.ก.ส. ก่อน เพราะโครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการใหม่ที่มาขอใช้เงิน ธ.ก.ส. เดิม จากปีที่แล้วรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้ ธ.ก.ส.จ่ายตรงกับชาวนา ความจริงทางธนาคารเองก็มีเตรียมการสำรองเงินบางส่วนที่จะนำไปใช้ในกิจการของธนาคารเอง ในเรื่องการอำนวยสินเชื่อต่างๆ แต่ว่าในโครงการนี้จะมาขอเงิน ธ.ก.ส.มาจ่าย ซึ่ง ทาง ธ.ก.ส.เองไม่ได้ขอบอร์ดไว้ก่อน ดังนั้นจะต้องรอบอร์ดว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้

 

 

“ธ.ก.ส.จะต้องมาพิจารณาว่าสภาพคล่องมีเพียงพอหรือไม่ เพราะเราเองจะเตรียมเงินไว้สำหรับโครงการประกันรายได้ 5 พืช พ่วงโครงการคู่ขนาน  อีกด้านหนึ่งก็ต้องให้สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจของธนาคารด้วย จะนำงบประมาณมาให้รัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ แต่คาดว่าบอร์ดไม่น่าจะมีปัญหาคงอนุมัติเหลือครึ่งหนึ่งกว่า 2 หมื่นล้าน พอจ่ายไหว แต่ถ้าของเดิม เดิมจะจ่ายไร่ละ 1,000 บาท รับสูงสุด 20,000 บาท ใช้วงเงิน 5.4 หมื่นล้านบาท ก็คงไม่ไหว สูงเกินไป แต่ถ้าจะให้จ่ายรัฐบาลต้องหาเงินกู้มาให้จ่าย อย่างนี้พอมีความเป็นไปได้ แต่จะให้ ธ.ก.ส.มากู้เอง เพื่อรัฐจะจ่ายชาวนา ก็คงจะไม่ได้ ทำแบบนี้คณะกรรมการบอร์ด ธ.ก.ส.จะเอาด้วยไหม เพราะอยู่ดีก็มาเพิ่มภาระให้”