กลุ่มตกหล่นเยียวยาเกษตรกรท้อทวงเงินเยียวยา

25 สิงหาคม 2563

www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มตกหล่นเริ่มท้อทวงเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท แม้ ธ.ก.ส.ส่งข้อความสถานะแต่สุดท้ายยังไม่มีการโอนเงิน

ถ้าจำกันได้เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ "เยียวยาเกษตรกร"จำนวน 10 ล้านรายเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.- ก.ค. รวม 15,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่ www.moac.go.th ได้มีการทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะ "เยียวยาเกษตรกร" สวนลำไย 2,000 บาท

“เยียวยาเกษตรกร” เดือด ทักแชท “บิ๊กตู่” ทวงเงิน 15,000 บาท

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com ถ้าขึ้นสถานะรับสิทธิ์รอรับเงินก่อน15ก.ย.

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เร่งประสาน ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกลุ่มตกหล่น

แม้ครบกำหนดมาตรการเยียวยาเกษตรไปแล้ว แต่ความคืบหน้าล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการเยียวยาเกษตรกรถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ลงทะเบียนตกหล่นอยู่ทั้งสิ้น 155,657 ราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาติดตามเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน จำนวน 115,892 ราย ให้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดย ธ.ก.ส. จะโอนให้รอบเดียว 15,000 บาทต่อราย 

2.จ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้ตรวจสอบและรับรองสิทธิสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง จะตั้งกรอบ "จ่ายเยียวยาเกษตรกร" ให้ไม่เกิน 38,737 ราย โดย จ่ายเงินรอบเดียว 15,000 บาทต่อราย

3.จ่ายเงินให้แก่ กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้สละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรตกหล่นจำนวนไม่เกิน 759 ราย ให้จ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4.ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาจำนวนไม่เกิน 269 ราย โดยจ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

แต่ปรากฏว่าในขณะนี้เฟซบุ๊กกลุ่มข่าวสารมาตรการเยียวยาเกษตรกร มีเกษตรกรออกมาโพสต์ข้อความว่าเริ่มท้อกับการรอรับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ขึ้นสถานะตรวจสอบสิทธิ์ แต่ก็ต้องรอต่อไป โทรไปถามทางธ.ก.ส. ทางธนาคารบอกรอไปก่อนครม.ยังไม่ได้อนุมัติ เป็นต้น

กลุ่มตกหล่นเยียวยาเกษตรกรท้อทวงเงินเยียวยา